LNG电子竞技俱乐部 vs EDG电子竞技俱乐部_2018 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 LNG电子竞技俱乐部 vs EDG电子竞技俱乐部_2018 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 LPL夏季赛  BO3

LNG
1 : 2

2018-09-02 14:00 已结束

EDG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
32′27″ BO3 LNG 英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛盲僧英雄联盟比赛符文法师英雄联盟比赛惩戒之箭英雄联盟比赛河流之王 12 11 3 1 17.4K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首塔英雄联盟比赛首大龙英雄联盟比赛十杀
EDG avataravataravataravataravatar 2 0 1 0 英雄联盟比赛首小龙
蓝方 LNG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Flandre 18
8.0
0 / 0 / 8
66.67%
10919
23%
21305
29%
367
11.3/分
14.9K
466/分
英雄联盟比赛盲僧 Sofm 15
12.0
7 / 0 / 5
100.0%
9017
19%
24887
33.9%
178
5.5/分
13.3K
414/分
英雄联盟比赛符文法师 Guoguo 17
9.0
2 / 0 / 7
75.0%
10616
22.3%
7547
10.3%
304
9.4/分
13.4K
419/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 Light 16
6.0
3 / 0 / 3
50.0%
14371
30.2%
9619
13.1%
352
10.8/分
14.9K
464/分
英雄联盟比赛河流之王 Maestro 12
0.5
0 / 2 / 1
8.33%
2642
5.6%
10148
13.8%
65
2.0/分
8.0K
249/分
红方 EDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛酒桶 Ray 16
0.0
0 / 1 / 0
0.0%
9441
21.8%
10537
15%
254
7.8/分
9.7K
304/分
英雄联盟比赛德邦总管 clearlove 13
0.5
2 / 4 / 0
100.0%
5769
13.3%
23818
33.9%
127
3.9/分
8.3K
258/分
英雄联盟比赛发条魔灵 Scout 15
0.3
0 / 3 / 1
50.0%
13300
30.7%
10005
14.2%
304
9.4/分
10.6K
331/分
英雄联盟比赛逆羽 IBoy 14
1.0
0 / 2 / 2
100.0%
9024
20.8%
11433
16.3%
340
10.5/分
11.5K
358/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Meiko 13
1.0
0 / 2 / 2
100.0%
5808
13.4%
14438
20.6%
79
2.4/分
7.0K
217/分