Gen电子竞技俱乐部 vs 1907FB 电子竞技俱乐部_S7世界总决赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 Gen电子竞技俱乐部 vs 1907FB 电子竞技俱乐部_S7世界总决赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

S7世界总决赛  BO1

GEN
1 : 0

2017-10-13 13:00 已结束

FB
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
33′51″ BO1 GEN 英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛虚空掠夺者英雄联盟比赛虚空先知英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛风暴之怒 14 11 2 1 15.5K 英雄联盟比赛首塔
FB avataravataravataravataravatar 5 0 2 0 英雄联盟比赛一血
蓝方 GEN 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 CuVee 18
9.0
2 / 1 / 7
64.29%
11783
15.8%
26171
30.1%
323
9.5/分
14.5K
439/分
英雄联盟比赛虚空掠夺者 Ambition 17
12.0
4 / 1 / 8
85.71%
14440
19.4%
30078
34.6%
197
5.8/分
13.8K
417/分
英雄联盟比赛虚空先知 Crown 17
2.5
2 / 2 / 3
35.71%
15013
20.2%
10477
12.1%
268
7.9/分
13.3K
403/分
英雄联盟比赛逆羽 Ruler 17
12.0
5 / 0 / 7
85.71%
31335
42.1%
15076
17.4%
378
11.2/分
16.9K
512/分
英雄联盟比赛风暴之怒 CoreJJ 15
12.0
1 / 1 / 11
85.71%
1828
2.5%
5006
5.8%
13
0.4/分
11.7K
354/分
红方 FB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛正义巨像 Thaldrin 17
2.0
1 / 2 / 3
80.0%
15223
29.9%
24220
23.5%
304
9.0/分
11.4K
344/分
英雄联盟比赛虚空遁地兽 Crash 16
0.7
1 / 3 / 1
40.0%
3935
7.7%
31899
30.9%
207
6.1/分
10.8K
326/分
英雄联盟比赛虚空行者 Frozen 17
1.7
2 / 3 / 3
100.0%
14211
27.9%
20637
20%
320
9.5/分
12.5K
378/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Padden 16
1.0
1 / 4 / 3
80.0%
11481
22.5%
18260
17.7%
335
9.9/分
12.3K
373/分
英雄联盟比赛幻翎 Japone 13
2.5
0 / 2 / 5
100.0%
6137
12%
8219
8%
15
0.4/分
7.8K
235/分