LMS全明星 vs LPL 全明星_2017 ALL-STAR比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 LMS全明星 vs LPL 全明星_2017 ALL-STAR比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 ALL-STAR  BO5

LMS
2 : 3

2017-12-11 07:40 已结束

LPL 全明星
第一局第二局第三局第四局第五局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
41′30″ BO5 LMS 英雄联盟比赛暮光之眼英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛沙漠皇帝英雄联盟比赛惩戒之箭英雄联盟比赛曙光女神 19 11 3 2 19.0K 英雄联盟比赛一血
LPL 全明星 avataravataravataravataravatar 2 2 0 0 英雄联盟比赛首塔
蓝方 LMS 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Ziv 18
14.0
3 / 1 / 11
73.68%
8573
10.1%
25497
25.3%
384
9.3/分
17.7K
431/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Karsa 17
19.0
1 / 0 / 18
100.0%
12241
14.4%
27650
27.5%
214
5.2/分
15.3K
372/分
英雄联盟比赛沙漠皇帝 FoFo 18
15.0
7 / 0 / 8
78.95%
34448
40.6%
13307
13.2%
455
11.0/分
20.5K
500/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 Bebe 18
13.0
4 / 1 / 9
68.42%
22389
26.4%
12554
12.5%
343
8.3/分
17.0K
415/分
英雄联盟比赛曙光女神 SwordArt 16
16.0
4 / 0 / 12
84.21%
7280
8.6%
21589
21.5%
87
2.1/分
13.4K
327/分
红方 LPL 全明星 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛寒冰射手 Uzi 16
0.5
0 / 2 / 1
50.0%
12884
19.1%
13104
12%
372
9.0/分
14.3K
348/分
英雄联盟比赛未来守护者 957 18
0.2
1 / 5 / 0
50.0%
24794
36.8%
23688
21.7%
379
9.1/分
14.7K
358/分
英雄联盟比赛披甲龙龟 MLXG 15
0.5
0 / 4 / 2
100.0%
4139
6.1%
38888
35.6%
156
3.8/分
11.5K
279/分
英雄联盟比赛远古巫灵 xiye 18
0.0
0 / 3 / 0
0.0%
19470
28.9%
12904
11.8%
376
9.1/分
13.8K
335/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Meiko 15
0.2
1 / 5 / 0
50.0%
6020
8.9%
20693
18.9%
102
2.5/分
10.7K
261/分