KDM电子竞技俱乐部 vs DWG电子竞技俱乐部_2017 韩国kespa杯比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 KDM电子竞技俱乐部 vs DWG电子竞技俱乐部_2017 韩国kespa杯比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 韩国kespa杯  BO3

KDM
1 : 2

2017-11-22 16:00 已结束

DWG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
38′45″ BO3 KDM 英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛虚空先知英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛曙光女神 9 2 1 0 15.7K 英雄联盟比赛一血
DWG avataravataravataravataravatar 23 9 4 2 英雄联盟比赛首塔
红方 KDM 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Roach 17
1.0
3 / 7 / 4
77.78%
19205
21.5%
53606
41.3%
313
8.1/分
13.9K
366/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 U Jun 14
2.0
0 / 4 / 8
88.89%
6892
7.7%
25137
19.4%
154
4.0/分
10.8K
283/分
英雄联盟比赛虚空先知 Edge 18
1.5
2 / 4 / 4
66.67%
25212
28.3%
12029
9.3%
422
10.9/分
15.8K
415/分
英雄联盟比赛麦林炮手 SS 17
4.0
4 / 2 / 4
88.89%
33117
37.1%
19211
14.8%
393
10.1/分
15.5K
408/分
英雄联盟比赛曙光女神 Secret 14
1.2
0 / 6 / 7
77.78%
4779
5.4%
19681
15.2%
68
1.8/分
9.4K
246/分
蓝方 DWG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Nuguri 18
9.0
3 / 2 / 15
78.26%
25768
25.7%
30491
24.8%
376
9.7/分
17.1K
450/分
英雄联盟比赛龙血武姬 Crush 17
5.3
4 / 3 / 12
69.57%
17803
17.8%
37974
30.9%
259
6.7/分
15.2K
400/分
英雄联盟比赛发条魔灵 ShowMaker 18
19.0
9 / 1 / 10
82.61%
20331
20.3%
13882
11.3%
336
8.7/分
17.9K
469/分
英雄联盟比赛复仇之矛 Alive 17
9.0
7 / 2 / 11
78.26%
27258
27.2%
16331
13.3%
412
10.6/分
18.7K
493/分
英雄联盟比赛河流之王 Hoit 17
19.0
0 / 1 / 19
82.61%
8995
9%
24340
19.8%
74
1.9/分
12.1K
319/分