WE电子竞技俱乐部 vs C9电子竞技俱乐部_S7世界总决赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 WE电子竞技俱乐部 vs C9电子竞技俱乐部_S7世界总决赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

S7世界总决赛  BO5

WE
3 : 2

2017-10-22 16:00 已结束

C9
第一局第二局第三局第四局第五局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
54′10″ BO5 WE 英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛风暴之怒 14 10 2 3 2.8K
C9 avataravataravataravataravatar 11 6 4 0 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
蓝方 WE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 957 18
3.7
1 / 3 / 10
78.57%
15697
11.1%
82656
38%
337
6.2/分
17.8K
330/分
英雄联盟比赛酒桶 Condi 18
8.0
1 / 1 / 7
57.14%
9601
6.8%
60670
27.9%
183
3.4/分
16.8K
311/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 xiye 18
4.0
6 / 3 / 6
85.71%
50464
35.8%
30788
14.2%
498
9.2/分
24.2K
447/分
英雄联盟比赛深渊巨口 MyStic 18
4.3
6 / 3 / 7
92.86%
61196
43.4%
27636
12.7%
471
8.7/分
23.2K
429/分
英雄联盟比赛风暴之怒 Ben 18
12.0
0 / 1 / 12
85.71%
4042
2.9%
15602
7.2%
52
1.0/分
17.7K
328/分
红方 C9 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Impact 18
2.7
3 / 3 / 5
72.73%
24945
13.4%
46276
26.6%
445
8.2/分
19.9K
369/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Contractz 18
2.0
1 / 3 / 5
54.55%
13853
7.5%
46609
26.8%
219
4.0/分
16.9K
312/分
英雄联盟比赛铸星龙王 Jensen 18
2.5
3 / 4 / 7
90.91%
45313
24.4%
32860
18.9%
512
9.5/分
22.0K
406/分
英雄联盟比赛皮城女警 Sneaky 18
2.3
3 / 3 / 4
63.64%
96477
52%
35341
20.3%
515
9.5/分
22.3K
413/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 Smoothie 17
8.0
1 / 1 / 7
72.73%
4937
2.7%
12612
7.3%
21
0.4/分
15.9K
295/分