1907FB 电子竞技俱乐部 vs Gen电子竞技俱乐部_S7世界总决赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 1907FB 电子竞技俱乐部 vs Gen电子竞技俱乐部_S7世界总决赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

S7世界总决赛  BO1

FB
0 : 1

2017-10-08 19:00 已结束

GEN
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
48′02″ BO1 FB 英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛凛冬之怒英雄联盟比赛时间刺客英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛风暴之怒 8 6 2 2 0.2K
GEN avataravataravataravataravatar 9 9 3 0 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
蓝方 FB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Thaldrin 18
0.8
1 / 4 / 2
37.5%
17279
22.3%
49973
31.4%
370
7.7/分
17.1K
355/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 Crash 18
8.0
1 / 1 / 7
100.0%
11236
14.5%
53562
33.7%
242
5.0/分
16.2K
337/分
英雄联盟比赛时间刺客 Frozen 18
3.0
3 / 2 / 3
75.0%
19757
25.5%
23290
14.6%
462
9.6/分
20.5K
427/分
英雄联盟比赛逆羽 Padden 18
3.0
2 / 1 / 1
37.5%
26923
34.7%
19134
12%
512
10.7/分
20.8K
433/分
英雄联盟比赛风暴之怒 Japone 16
4.0
1 / 1 / 3
50.0%
2287
3%
13040
8.2%
65
1.4/分
14.4K
299/分
红方 GEN 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛巨魔之王 CuVee 18
5.0
1 / 1 / 4
55.56%
17035
13.6%
56227
48.5%
513
10.7/分
20.4K
424/分
英雄联盟比赛探险家 Haru 18
9.0
3 / 1 / 6
100.0%
19335
15.4%
23302
20.1%
222
4.6/分
16.7K
347/分
英雄联盟比赛暗黑元首 Crown 18
1.3
1 / 4 / 4
55.56%
32659
26%
11651
10.1%
388
8.1/分
17.0K
354/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Ruler 18
5.0
4 / 1 / 1
55.56%
49020
39%
16179
14%
518
10.8/分
21.4K
444/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 CoreJJ 16
5.0
0 / 1 / 5
55.56%
7599
6%
8534
7.4%
33
0.7/分
13.4K
278/分