WE电子竞技俱乐部 vs MSF电子竞技俱乐部_S7世界总决赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 WE电子竞技俱乐部 vs MSF电子竞技俱乐部_S7世界总决赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

S7世界总决赛  BO1

WE
1 : 0

2017-10-06 16:00 已结束

MSF
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
26′55″ BO1 WE 英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛诡术妖姬英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛风暴之怒 9 8 2 1 10.8K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
MSF avataravataravataravataravatar 0 1 0 0
蓝方 WE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 957 15
6.0
0 / 0 / 6
66.67%
7432
15.4%
21551
31.1%
243
9.0/分
10.3K
396/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Condi 14
6.0
0 / 0 / 6
66.67%
3692
7.6%
21729
31.3%
131
4.9/分
9.3K
358/分
英雄联盟比赛诡术妖姬 xiye 15
7.0
7 / 0 / 0
77.78%
14433
29.9%
11033
15.9%
235
8.7/分
12.1K
465/分
英雄联盟比赛逆羽 MyStic 14
6.0
2 / 0 / 4
66.67%
21606
44.7%
9157
13.2%
307
11.4/分
13.2K
508/分
英雄联盟比赛风暴之怒 Ben 13
7.0
0 / 0 / 7
77.78%
1135
2.3%
5934
8.5%
8
0.3/分
8.8K
340/分
红方 MSF 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Alphari 15
0.0
0 / 2 / 0
0.0%
12470
31.5%
22075
31%
267
9.9/分
9.3K
357/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 Maxlore 13
0.0
0 / 1 / 0
0.0%
3361
8.5%
16742
23.5%
152
5.6/分
8.3K
320/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 PowerOfEvil 15
0.0
0 / 0 / 0
0.0%
12659
31.9%
10239
14.4%
290
10.8/分
10.1K
388/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Hans sama 12
0.0
0 / 2 / 0
0.0%
9003
22.7%
11555
16.2%
236
8.8/分
9.1K
349/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 IgNar 11
0.0
0 / 4 / 0
0.0%
2136
5.4%
10696
15%
34
1.3/分
6.2K
239/分