EDG电子竞技俱乐部 vs AHQ电子竞技俱乐部_S7世界总决赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 EDG电子竞技俱乐部 vs AHQ电子竞技俱乐部_S7世界总决赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

S7世界总决赛  BO1

EDG
0 : 1

2017-10-05 20:00 已结束

AHQ
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
53′57″ BO1 EDG 英雄联盟比赛暮光之眼英雄联盟比赛凛冬之怒英雄联盟比赛圣枪游侠英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛仙灵女巫 11 8 3 1 9 英雄联盟比赛首塔
AHQ avataravataravataravataravatar 12 9 2 2 英雄联盟比赛一血
蓝方 EDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 mouse 18
4.0
1 / 2 / 7
72.73%
12949
9.8%
43458
26.7%
523
9.7/分
21.9K
412/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 clearlove 18
4.0
1 / 2 / 7
72.73%
10130
7.7%
46028
28.3%
228
4.2/分
17.5K
330/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 Scout 18
3.0
2 / 3 / 7
81.82%
39671
30%
35511
21.8%
536
9.9/分
23.8K
448/分
英雄联盟比赛深渊巨口 IBoy 18
3.3
6 / 3 / 4
90.91%
62195
47%
25943
15.9%
509
9.4/分
23.4K
442/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 Meiko 18
5.0
1 / 2 / 9
90.91%
7400
5.6%
11875
7.3%
82
1.5/分
17.7K
333/分
红方 AHQ 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Ziv 18
5.0
1 / 2 / 9
83.33%
19424
15.2%
52542
31.3%
441
8.2/分
19.3K
363/分
英雄联盟比赛酒桶 Mountain 18
2.7
0 / 3 / 8
66.67%
9169
7.2%
60560
36%
270
5.0/分
17.3K
327/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Westdoor 18
10.0
2 / 1 / 8
83.33%
48005
37.6%
23437
14%
525
9.7/分
22.9K
431/分
英雄联盟比赛瘟疫之源 AN 18
4.0
9 / 3 / 3
100.0%
46276
36.3%
21007
12.5%
549
10.2/分
26.0K
490/分
英雄联盟比赛风暴之怒 Albis 18
6.0
0 / 2 / 12
100.0%
4642
3.6%
10444
6.2%
70
1.3/分
18.8K
355/分