EDG电子竞技俱乐部 vs JDG电子竞技俱乐部_2017 NEST电子竞技大赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 EDG电子竞技俱乐部 vs JDG电子竞技俱乐部_2017 NEST电子竞技大赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 NEST电子竞技大赛  BO3

EDG
0 : 2

2017-09-20 19:00 已结束

JDG
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
33′58″ BO3 EDG 英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛迷失之牙英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛幻翎 29 9 1 2 73.4K
JDG avataravataravataravataravatar 0 0 0 0
未知 EDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛逆羽 player 14
1.6
6 / 8 / 7
61.9%
26605
26.1%
21383
17.7%
268
7.9/分
14.3K
432/分
英雄联盟比赛迷失之牙 Aodi 16
1.8
5 / 5 / 4
42.86%
17977
17.7%
25626
21.2%
238
7.0/分
13.0K
394/分
英雄联盟比赛酒桶 clearlove 15
2.4
2 / 5 / 10
57.14%
9526
9.4%
34218
28.3%
152
4.5/分
10.9K
330/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Scout 18
3.2
8 / 5 / 8
76.19%
39064
38.4%
25778
21.3%
305
9.0/分
16.1K
487/分
英雄联盟比赛幻翎 Meiko 14
3.6
0 / 5 / 18
85.71%
8655
8.5%
14082
11.6%
21
0.6/分
10.2K
310/分
未知 JDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空遁地兽 player 17
6.7
5 / 3 / 15
68.97%
12218
12.8%
39640
28.7%
129
3.8/分
13.6K
411/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 player 17
3.2
7 / 5 / 9
55.17%
19971
20.9%
25141
18.2%
283
8.3/分
14.7K
446/分
英雄联盟比赛魔蛇之拥 player 18
4.3
9 / 4 / 8
58.62%
30409
31.9%
27549
19.9%
288
8.5/分
16.4K
497/分
英雄联盟比赛牛头酋长 LokeN 16
3.6
1 / 5 / 17
62.07%
8314
8.7%
22434
16.2%
7
0.2/分
11.7K
353/分
英雄联盟比赛麦林炮手 LvMao 17
4.5
7 / 4 / 11
62.07%
24424
25.6%
23504
17%
316
9.3/分
16.9K
513/分