WE电子竞技俱乐部 vs LNG电子竞技俱乐部_2017 NEST电子竞技大赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 WE电子竞技俱乐部 vs LNG电子竞技俱乐部_2017 NEST电子竞技大赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 NEST电子竞技大赛  BO3

WE
1 : 2

2017-09-10 16:00 已结束

LNG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
38′31″ BO3 WE 英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛虚空遁地兽英雄联盟比赛岩雀英雄联盟比赛瘟疫之源 21 9 3 2 7.7K 英雄联盟比赛一血
LNG avataravataravataravataravatar 9 4 1 0 英雄联盟比赛首塔
蓝方 WE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 player 16
5.7
0 / 3 / 17
80.95%
11093
12.6%
21435
16.2%
70
1.8/分
11.7K
308/分
英雄联盟比赛虚空恐惧 LaoZhou 18
6.5
5 / 2 / 8
61.9%
18312
20.8%
46454
35.2%
245
6.4/分
14.2K
374/分
英雄联盟比赛虚空遁地兽 Condi 17
15.0
6 / 0 / 9
71.43%
7964
9.1%
30353
23%
115
3.0/分
14.1K
370/分
英雄联盟比赛岩雀 xiye 18
18.0
7 / 1 / 11
85.71%
33061
37.6%
15548
11.8%
324
8.4/分
17.5K
461/分
英雄联盟比赛瘟疫之源 Raison 18
4.0
3 / 3 / 9
57.14%
17436
19.8%
18242
13.8%
357
9.3/分
16.5K
434/分
红方 LNG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Flandre 17
1.2
1 / 6 / 6
77.78%
12788
13.3%
30874
26.8%
319
8.3/分
13.3K
350/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Sofm 15
1.2
2 / 5 / 4
66.67%
7933
8.3%
35752
31%
200
5.2/分
12.0K
315/分
英雄联盟比赛虚空行者 Guoguo 17
1.6
3 / 5 / 5
88.89%
21430
22.3%
21706
18.8%
283
7.3/分
13.3K
351/分
英雄联盟比赛麦林炮手 kRYST4L 16
1.5
3 / 4 / 3
66.67%
49339
51.3%
18539
16.1%
399
10.4/分
16.2K
425/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 Hudie 15
7.0
0 / 1 / 7
77.78%
4662
4.8%
8393
7.3%
24
0.6/分
11.6K
305/分