EDG电子竞技俱乐部 vs WE电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 EDG电子竞技俱乐部 vs WE电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO3

EDG
1 : 2

2017-08-19 16:00 已结束

WE
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
34′34″ BO3 EDG 英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛凛冬之怒英雄联盟比赛虚空行者英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛瓦洛兰之盾 5 3 1 1 11.7K
WE avataravataravataravataravatar 20 10 3 1 英雄联盟比赛一血
蓝方 EDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 mouse 16
1.7
2 / 3 / 3
100.0%
15018
28.2%
26563
24.1%
241
7.0/分
11.3K
331/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 clearlove 14
1.3
1 / 3 / 3
80.0%
7850
14.7%
28053
25.4%
145
4.2/分
10.5K
309/分
英雄联盟比赛虚空行者 Scout 17
1.0
2 / 5 / 3
100.0%
16124
30.3%
20926
19%
296
8.6/分
13.1K
386/分
英雄联盟比赛麦林炮手 IBoy 15
0.4
0 / 5 / 2
40.0%
11765
22.1%
18894
17.1%
338
9.8/分
12.9K
380/分
英雄联盟比赛瓦洛兰之盾 Meiko 13
1.0
0 / 4 / 4
80.0%
2465
4.6%
15912
14.4%
7
0.2/分
8.6K
252/分
红方 WE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 957 17
14.0
4 / 1 / 10
70.0%
16158
18.3%
16530
18.1%
289
8.4/分
14.2K
416/分
英雄联盟比赛狂战士 Condi 15
13.0
5 / 1 / 8
65.0%
9492
10.7%
32348
35.5%
140
4.1/分
12.9K
380/分
英雄联盟比赛诡术妖姬 xiye 17
12.0
4 / 1 / 8
60.0%
16405
18.6%
17426
19.1%
257
7.4/分
14.0K
411/分
英雄联盟比赛逆羽 MyStic 16
14.0
4 / 1 / 10
70.0%
37253
42.2%
13799
15.1%
365
10.6/分
16.8K
493/分
英雄联盟比赛幻翎 Ben 15
16.0
3 / 1 / 13
80.0%
9034
10.2%
11002
12.1%
19
0.5/分
10.2K
301/分