HKA电子竞技俱乐部 vs RG 台湾电子竞技_2017 LMS选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 HKA电子竞技俱乐部 vs RG 台湾电子竞技_2017 LMS选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LMS选拔赛  BO5

HKA
3 : 0

2017-08-28 15:00 已结束

RG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
50′18″ BO5 HKA 英雄联盟比赛暮光之眼英雄联盟比赛凛冬之怒英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 14 9 1 2 6.3K
RG avataravataravataravataravatar 12 6 4 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
红方 HKA 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Riris 18
6.0
1 / 2 / 11
85.71%
7523
7.5%
28519
21.5%
429
8.5/分
19.4K
388/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 GodKwai 18
6.5
2 / 2 / 11
92.86%
9086
9%
43574
32.8%
237
4.7/分
17.2K
344/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Mission 18
1.6
2 / 5 / 6
57.14%
33407
33.1%
27805
21%
475
9.4/分
20.7K
413/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Unified 18
12.0
9 / 1 / 3
85.71%
44148
43.8%
15027
11.3%
539
10.7/分
24.7K
493/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Kaiwing 17
7.0
0 / 2 / 14
100.0%
6662
6.6%
17748
13.4%
59
1.2/分
13.4K
268/分
蓝方 RG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Pk 18
4.5
2 / 2 / 7
75.0%
21268
21.2%
37136
26.4%
402
8.0/分
18.7K
374/分
英雄联盟比赛酒桶 Laba 18
4.5
1 / 2 / 8
75.0%
11495
11.5%
39906
28.4%
197
3.9/分
15.7K
313/分
英雄联盟比赛暗黑元首 wuji 18
4.5
6 / 2 / 3
75.0%
21542
21.5%
18448
13.1%
432
8.6/分
20.5K
410/分
英雄联盟比赛皮城女警 LilV 18
4.0
3 / 3 / 9
100.0%
41076
40.9%
25304
18%
492
9.8/分
21.7K
434/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Koala 16
1.0
0 / 5 / 5
41.67%
4993
5%
19659
14%
47
0.9/分
12.4K
248/分