JT电子竞技俱乐部 vs HKA电子竞技俱乐部_2017 LMS选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 JT电子竞技俱乐部 vs HKA电子竞技俱乐部_2017 LMS选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LMS选拔赛  BO5

JT
1 : 3

2017-08-26 15:00 已结束

HKA
第一局第二局第三局第四局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
39′44″ BO5 JT 英雄联盟比赛巨魔之王英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 3 5 1 0 7.7K 英雄联盟比赛首塔
HKA avataravataravataravataravatar 13 7 3 2 英雄联盟比赛一血
蓝方 JT 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛巨魔之王 Rest 18
3.0
0 / 1 / 3
100.0%
15972
21.5%
45561
33.7%
403
10.1/分
15.4K
395/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Alex 15
0.4
0 / 5 / 2
66.67%
5978
8.1%
33384
24.7%
162
4.1/分
11.5K
296/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 FoFo 18
1.0
1 / 2 / 1
66.67%
25509
34.4%
19982
14.8%
401
10.1/分
15.4K
395/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Bebe 17
3.0
2 / 1 / 1
100.0%
20720
27.9%
15997
11.8%
400
10.1/分
16.2K
414/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Jay 14
0.8
0 / 4 / 3
100.0%
5959
8%
20088
14.9%
37
0.9/分
9.4K
241/分
红方 HKA 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Riris 18
10.0
3 / 1 / 7
76.92%
21486
23.2%
23943
21.2%
375
9.4/分
16.1K
413/分
英雄联盟比赛扭曲树精 GodKwai 16
9.0
0 / 1 / 9
69.23%
7360
8%
36581
32.4%
128
3.2/分
11.7K
299/分
英雄联盟比赛猩红收割者 Mission 18
12.0
3 / 1 / 9
92.31%
23998
26%
26220
23.2%
384
9.7/分
16.8K
431/分
英雄联盟比赛逆羽 Unified 18
12.0
7 / 0 / 5
92.31%
31524
34.1%
14647
13%
407
10.2/分
18.8K
482/分
英雄联盟比赛幻翎 Kaiwing 16
12.0
0 / 0 / 12
92.31%
8063
8.7%
11460
10.2%
20
0.5/分
12.2K
313/分