EDG电子竞技俱乐部 vs RNG电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 EDG电子竞技俱乐部 vs RNG电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO5

EDG
3 : 2

2017-09-01 15:00 已结束

RNG
第一局第二局第三局第四局第五局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
39′37″ BO5 EDG 英雄联盟比赛暮光之眼英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛魔蛇之拥英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 11 5 1 0 11.4K 英雄联盟比赛一血
RNG avataravataravataravataravatar 23 10 2 2 英雄联盟比赛首塔
蓝方 EDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 mouse 18
4.0
4 / 2 / 4
72.73%
11128
15.9%
27334
24.5%
370
9.3/分
15.9K
407/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 clearlove 14
1.8
1 / 5 / 8
81.82%
6543
9.4%
28114
25.3%
122
3.1/分
11.0K
281/分
英雄联盟比赛魔蛇之拥 Scout 16
1.3
4 / 6 / 4
72.73%
24047
34.4%
20247
18.2%
275
6.9/分
13.8K
353/分
英雄联盟比赛麦林炮手 IBoy 16
0.6
2 / 5 / 1
27.27%
20359
29.1%
16649
15%
358
9.0/分
15.7K
402/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Meiko 12
1.0
0 / 5 / 5
45.45%
7843
11.2%
18997
17.1%
52
1.3/分
9.5K
244/分
红方 RNG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛探险家 Uzi 18
5.5
5 / 2 / 6
47.83%
28424
34.2%
19264
16.4%
339
8.6/分
17.4K
445/分
英雄联盟比赛虚空恐惧 LetMe 18
14.0
6 / 1 / 8
60.87%
16454
19.8%
28082
23.9%
265
6.7/分
15.6K
399/分
英雄联盟比赛酒桶 MLXG 16
4.7
1 / 3 / 13
60.87%
7200
8.7%
32610
27.8%
145
3.7/分
13.5K
346/分
英雄联盟比赛暗黑元首 Xiaohu 18
8.0
10 / 2 / 6
69.57%
23928
28.8%
16379
13.9%
354
8.9/分
19.2K
491/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Ming 15
5.7
1 / 3 / 16
73.91%
7156
8.6%
21106
18%
34
0.9/分
11.7K
300/分