WE电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 WE电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO5

WE
2 : 3

2017-08-26 16:00 已结束

IG
第一局第二局第三局第四局第五局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
25′28″ BO5 WE 英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛狂战士英雄联盟比赛诡术妖姬英雄联盟比赛圣枪游侠英雄联盟比赛魂锁典狱长 9 0 0 0 16.0K
IG avataravataravataravataravatar 22 9 1 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
蓝方 WE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 957 14
0.5
1 / 2 / 0
11.11%
8110
18.5%
17799
21.2%
206
8.1/分
8.4K
334/分
英雄联盟比赛狂战士 Condi 13
1.0
3 / 6 / 3
66.67%
7620
17.4%
25394
30.2%
120
4.7/分
8.1K
324/分
英雄联盟比赛诡术妖姬 xiye 13
0.8
1 / 4 / 2
33.33%
9937
22.6%
12423
14.8%
169
6.6/分
8.0K
318/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 MyStic 12
0.8
3 / 6 / 2
55.56%
12239
27.9%
14349
17.1%
203
8.0/分
8.7K
349/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Ben 10
1.3
1 / 4 / 4
55.56%
5991
13.6%
14004
16.7%
34
1.3/分
6.0K
238/分
红方 IG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Duke 15
6.0
3 / 0 / 3
27.27%
10081
16.2%
16644
22.8%
209
8.2/分
10.4K
414/分
英雄联盟比赛酒桶 Ning 15
18.0
8 / 1 / 10
81.82%
11124
17.9%
18092
24.8%
127
5.0/分
12.1K
482/分
英雄联盟比赛疾风剑豪 Rookie 15
9.0
7 / 2 / 11
81.82%
19678
31.7%
13648
18.7%
224
8.8/分
13.3K
530/分
英雄联盟比赛逆羽 West 13
4.0
3 / 3 / 9
54.55%
13404
21.6%
11634
15.9%
213
8.4/分
11.2K
448/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Baolan 12
4.3
1 / 3 / 12
59.09%
7837
12.6%
12978
17.8%
52
2.0/分
8.2K
326/分