WE电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部_2017 LPL选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 WE电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部_2017 LPL选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LPL选拔赛  BO5

WE
3 : 2

2017-09-03 14:30 已结束

IG
第一局第二局第三局第四局第五局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
26′37″ BO5 WE 英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛虚空掠夺者英雄联盟比赛正义巨像英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛幻翎 14 9 2 1 14.7K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
IG avataravataravataravataravatar 2 0 0 0
蓝方 WE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 957 16
7.0
1 / 1 / 6
50.0%
9560
21.8%
15976
26.3%
243
9.1/分
10.6K
407/分
英雄联盟比赛虚空掠夺者 Condi 14
11.0
3 / 0 / 8
78.57%
6586
15%
19311
31.8%
86
3.2/分
9.8K
378/分
英雄联盟比赛正义巨像 xiye 16
8.0
3 / 0 / 5
57.14%
7315
16.7%
9839
16.2%
249
9.4/分
11.4K
437/分
英雄联盟比赛逆羽 MyStic 15
13.0
5 / 0 / 8
92.86%
16396
37.4%
9558
15.8%
288
10.8/分
13.8K
529/分
英雄联盟比赛幻翎 Ben 12
14.0
2 / 1 / 12
100.0%
4026
9.2%
5967
9.8%
12
0.5/分
9.2K
353/分
红方 IG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛荒漠屠夫 TheShy 14
1.0
1 / 2 / 1
100.0%
9472
31.2%
19016
29.8%
236
8.9/分
9.5K
365/分
英雄联盟比赛酒桶 Ning 12
0.3
1 / 3 / 0
50.0%
3199
10.5%
15083
23.7%
106
4.0/分
7.1K
273/分
英雄联盟比赛魔蛇之拥 Rookie 14
0.5
0 / 2 / 1
50.0%
10338
34.1%
13720
21.5%
254
9.5/分
9.0K
346/分
英雄联盟比赛麦林炮手 West 12
0.3
0 / 3 / 1
50.0%
5352
17.6%
10170
16%
223
8.4/分
8.8K
339/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 Baolan 10
0.3
0 / 4 / 1
50.0%
1962
6.5%
5719
9%
15
0.6/分
5.6K
216/分