KT电子竞技俱乐部 vs Gen电子竞技俱乐部_2017 LCK选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 KT电子竞技俱乐部 vs Gen电子竞技俱乐部_2017 LCK选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LCK选拔赛  BO5

KT
0 : 3

2017-09-02 16:00 已结束

GEN
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
60′38″ BO5 KT 英雄联盟比赛暮光之眼英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛岩雀英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛幻翎 13 7 4 0 7.5K
GEN avataravataravataravataravatar 14 10 1 4 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
红方 KT 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Smeb 18
5.0
2 / 2 / 8
76.92%
28809
17.3%
40458
25.4%
565
9.3/分
23.7K
394/分
英雄联盟比赛酒桶 Score 18
5.0
1 / 2 / 9
76.92%
15619
9.4%
53197
33.4%
272
4.5/分
18.9K
314/分
英雄联盟比赛岩雀 PawN 18
3.0
5 / 4 / 7
92.31%
49134
29.5%
22508
14.1%
508
8.4/分
23.3K
388/分
英雄联盟比赛逆羽 Deft 18
5.5
5 / 2 / 6
84.62%
64962
39.1%
25310
15.9%
630
10.4/分
26.7K
445/分
英雄联盟比赛幻翎 Mata 17
2.8
0 / 4 / 11
84.62%
7756
4.7%
18028
11.3%
39
0.6/分
15.8K
262/分
蓝方 GEN 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 CuVee 18
2.5
3 / 4 / 7
71.43%
23881
20%
98552
45.9%
366
6.0/分
20.4K
340/分
英雄联盟比赛生化魔人 Ambition 18
11.0
0 / 1 / 11
78.57%
8058
6.8%
66666
31%
269
4.4/分
20.4K
340/分
英雄联盟比赛暗黑元首 Crown 18
4.5
6 / 2 / 3
64.29%
45029
37.7%
12316
5.7%
546
9.0/分
26.6K
442/分
英雄联盟比赛复仇之矛 Ruler 18
3.0
4 / 4 / 8
85.71%
35445
29.7%
20882
9.7%
651
10.7/分
28.5K
474/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 CoreJJ 18
6.0
1 / 2 / 11
85.71%
6910
5.8%
16476
7.7%
34
0.6/分
20.0K
333/分