WE电子竞技俱乐部 vs Newbee电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 WE电子竞技俱乐部 vs Newbee电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO5

WE
3 : 0

2017-08-23 18:00 已结束

NB
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
38′59″ BO5 WE 英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛蜘蛛女皇英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛魂锁典狱长 10 11 4 1 6.2K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
NB avataravataravataravataravatar 10 7 1 1
蓝方 WE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 957 17
2.0
1 / 2 / 3
40.0%
4054
6.8%
17227
20%
272
7.0/分
13.1K
345/分
英雄联盟比赛蜘蛛女皇 Condi 16
2.0
1 / 3 / 5
60.0%
7618
12.7%
21155
24.6%
137
3.5/分
12.7K
332/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 xiye 18
7.0
3 / 0 / 4
70.0%
16400
27.4%
13311
15.5%
405
10.4/分
17.8K
469/分
英雄联盟比赛麦林炮手 MyStic 18
8.0
5 / 1 / 3
80.0%
29996
50.2%
19310
22.5%
407
10.4/分
18.9K
496/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Ben 13
0.8
0 / 4 / 3
30.0%
1709
2.9%
14924
17.4%
29
0.7/分
9.3K
245/分
红方 NB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Skye 16
2.0
2 / 2 / 2
40.0%
5860
10.4%
16152
20.3%
273
7.0/分
13.0K
342/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 Swift 15
5.0
1 / 2 / 9
100.0%
7224
12.8%
29370
36.9%
135
3.5/分
12.1K
318/分
英雄联盟比赛天启者 CoCo 17
2.7
1 / 3 / 7
80.0%
9171
16.3%
12862
16.2%
274
7.0/分
12.8K
336/分
英雄联盟比赛深渊巨口 Lwx 16
2.7
5 / 3 / 3
80.0%
31036
55.1%
13637
17.2%
360
9.2/分
16.3K
429/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 Crisp 14
10.0
1 / 0 / 9
100.0%
3054
5.4%
7485
9.4%
14
0.4/分
11.4K
299/分