KT电子竞技俱乐部 vs T1电子竞技俱乐部_2017 LCK夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 KT电子竞技俱乐部 vs T1电子竞技俱乐部_2017 LCK夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LCK夏季赛  BO5

KT
2 : 3

2017-08-19 16:00 已结束

T1
第一局第二局第三局第四局第五局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
34′59″ BO5 KT 英雄联盟比赛暮光之眼英雄联盟比赛生化魔人英雄联盟比赛诡术妖姬英雄联盟比赛复仇之矛英雄联盟比赛魂锁典狱长 13 11 3 2 14.9K 英雄联盟比赛一血
T1 avataravataravataravataravatar 1 1 0 0 英雄联盟比赛首塔
蓝方 KT 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Smeb 18
6.0
2 / 0 / 4
46.15%
6131
8.2%
13541
15%
301
8.6/分
14.0K
411/分
英雄联盟比赛生化魔人 Score 16
10.0
1 / 0 / 9
76.92%
6746
9%
31776
35.3%
160
4.6/分
12.3K
360/分
英雄联盟比赛诡术妖姬 PawN 18
10.0
2 / 0 / 8
76.92%
25437
34%
19566
21.7%
307
8.8/分
15.0K
440/分
英雄联盟比赛复仇之矛 Deft 16
10.0
8 / 1 / 2
76.92%
30168
40.3%
15732
17.5%
356
10.2/分
17.4K
512/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Mata 15
10.0
0 / 0 / 10
76.92%
6306
8.4%
9516
10.6%
44
1.3/分
10.0K
294/分
红方 T1 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Untara 17
0.5
0 / 2 / 1
100.0%
11375
20.6%
20325
18.5%
281
8.0/分
11.4K
335/分
英雄联盟比赛扭曲树精 Peanut 15
0.0
0 / 4 / 0
0.0%
10141
18.4%
35765
32.5%
179
5.1/分
9.9K
290/分
英雄联盟比赛虚空行者 Faker 16
0.3
1 / 3 / 0
100.0%
15878
28.8%
24867
22.6%
304
8.7/分
11.8K
346/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Bang 16
0.3
0 / 3 / 1
100.0%
15978
29%
16982
15.4%
363
10.4/分
13.4K
392/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Wolf 13
0.0
0 / 1 / 0
0.0%
1783
3.2%
12211
11.1%
49
1.4/分
7.4K
216/分