FW电子竞技俱乐部 vs RG 台湾电子竞技_2017 LMS夏季联赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 FW电子竞技俱乐部 vs RG 台湾电子竞技_2017 LMS夏季联赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LMS夏季联赛  BO1

FW
1 : 0

2017-08-06 22:00 已结束

RG
第一局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
37′32″ BO1 FW 英雄联盟比赛荒漠屠夫英雄联盟比赛蜘蛛女皇英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛魂锁典狱长 9 11 5 1 19.2K 英雄联盟比赛首塔
RG avataravataravataravataravatar 5 0 0 0 英雄联盟比赛一血
蓝方 FW 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛荒漠屠夫 MMD 18
1.3
3 / 3 / 1
44.44%
8854
12.8%
28293
34.6%
335
8.9/分
15.1K
407/分
英雄联盟比赛蜘蛛女皇 Karsa 17
7.0
2 / 0 / 5
77.78%
9195
13.3%
14674
17.9%
164
4.4/分
14.0K
377/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Maple 18
2.0
1 / 1 / 1
22.22%
19750
28.6%
15970
19.5%
356
9.5/分
16.0K
431/分
英雄联盟比赛逆羽 Betty 18
8.0
3 / 1 / 5
88.89%
27412
39.7%
17570
21.5%
421
11.2/分
18.9K
511/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 SwordArt 15
7.0
0 / 0 / 7
77.78%
3780
5.5%
5342
6.5%
39
1.0/分
10.1K
273/分
红方 RG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 Pk 17
4.0
3 / 1 / 1
80.0%
10742
26.8%
19071
21.9%
318
8.5/分
12.6K
340/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Laba 14
1.7
1 / 3 / 4
100.0%
3580
8.9%
24263
27.8%
133
3.5/分
9.6K
260/分
英雄联盟比赛机械先驱 wuji 17
1.5
0 / 2 / 3
60.0%
13343
33.3%
15009
17.2%
329
8.8/分
12.1K
325/分
英雄联盟比赛深渊巨口 LilV 16
1.5
0 / 2 / 3
60.0%
9472
23.6%
14240
16.3%
337
9.0/分
12.7K
342/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Koala 13
4.0
1 / 1 / 3
80.0%
2965
7.4%
14659
16.8%
35
0.9/分
7.8K
211/分