LNG电子竞技俱乐部 vs BLG电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 LNG电子竞技俱乐部 vs BLG电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO3

LNG
1 : 2

2017-08-19 14:00 已结束

BLG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
31′14″ BO3 LNG 英雄联盟比赛虚空行者英雄联盟比赛暮光之眼英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛牛头酋长 14 9 2 1 12.8K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
BLG avataravataravataravataravatar 5 2 1 0
蓝方 LNG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空行者 Zz1tai 17
4.5
4 / 2 / 5
64.29%
21211
26.7%
15985
17.9%
274
8.8/分
13.9K
446/分
英雄联盟比赛暮光之眼 Flandre 18
12.0
7 / 0 / 5
85.71%
17805
22.4%
19008
21.3%
298
9.5/分
15.2K
489/分
英雄联盟比赛酒桶 Sofm 15
8.0
0 / 0 / 8
57.14%
9993
12.6%
26455
29.6%
166
5.3/分
11.0K
354/分
英雄联盟比赛麦林炮手 kRYST4L 15
3.0
3 / 2 / 3
42.86%
25403
32%
13934
15.6%
311
10.0/分
14.2K
456/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Hudie 14
10.0
0 / 1 / 10
71.43%
5023
6.3%
13942
15.6%
45
1.4/分
8.9K
286/分
红方 BLG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛巨魔之王 AmazingJ 16
1.0
1 / 3 / 2
60.0%
10655
18.9%
29654
26.3%
292
9.3/分
11.6K
372/分
英雄联盟比赛扭曲树精 Sks 13
2.5
1 / 2 / 4
100.0%
10564
18.7%
30006
26.7%
105
3.4/分
8.2K
265/分
英雄联盟比赛猩红收割者 Athena 16
1.7
3 / 3 / 2
100.0%
17813
31.6%
24600
21.9%
294
9.4/分
11.7K
378/分
英雄联盟比赛复仇之矛 Jinjiao 14
0.7
0 / 3 / 2
40.0%
11266
20%
12347
11%
290
9.3/分
10.8K
346/分
英雄联盟比赛河流之王 Road 12
1.3
0 / 3 / 4
80.0%
6151
10.9%
15955
14.2%
15
0.5/分
8.0K
257/分