VG电子竞技俱乐部 vs LNG电子竞技俱乐部_2017 德玛西亚杯青岛站比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 VG电子竞技俱乐部 vs LNG电子竞技俱乐部_2017 德玛西亚杯青岛站比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 德玛西亚杯青岛站  BO3

VG
1 : 2

2017-12-30 15:00 已结束

LNG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
35′06″ BO3 VG 英雄联盟比赛狂暴之心英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛沙漠皇帝英雄联盟比赛惩戒之箭英雄联盟比赛暮光之眼 16 10 2 2 10.7K 英雄联盟比赛一血
LNG avataravataravataravataravatar 10 3 2 0
蓝方 VG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛狂暴之心 Loong 18
5.0
2 / 2 / 8
62.5%
13607
20.6%
20014
26.6%
300
8.5/分
14.6K
416/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Crash 16
3.3
1 / 3 / 9
62.5%
6261
9.5%
24461
32.5%
250
7.1/分
13.7K
391/分
英雄联盟比赛沙漠皇帝 Easyhoon 18
9.0
2 / 1 / 7
56.25%
17979
27.3%
11578
15.4%
354
10.1/分
15.4K
438/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 Martin 17
4.7
9 / 3 / 5
87.5%
21882
33.2%
8764
11.6%
352
10.0/分
17.8K
507/分
英雄联盟比赛暮光之眼 Duan 15
15.0
2 / 1 / 13
93.75%
6228
9.4%
10419
13.8%
78
2.2/分
11.6K
330/分
红方 LNG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛山隐之焰 Flandre 17
1.7
2 / 3 / 3
50.0%
11335
23%
18852
20.7%
312
8.9/分
13.2K
377/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 Sofm 14
1.8
3 / 4 / 4
70.0%
6961
14.1%
25986
28.5%
188
5.4/分
11.1K
316/分
英雄联盟比赛符文法师 Guoguo 18
2.5
3 / 2 / 2
50.0%
12528
25.4%
17100
18.7%
382
10.9/分
14.4K
410/分
英雄联盟比赛麦林炮手 kRYST4L 17
2.3
1 / 3 / 6
70.0%
14596
29.6%
14840
16.3%
385
11.0/分
14.6K
416/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Hudie 13
1.0
1 / 4 / 3
40.0%
3816
7.8%
14473
15.9%
90
2.6/分
9.0K
258/分