SN电子竞技俱乐部 vs LGD电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 SN电子竞技俱乐部 vs LGD电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO3

SN
0 : 2

2017-08-06 16:00 已结束

LGD
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
67′37″ BO3 SN 英雄联盟比赛圣枪游侠英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛河流之王 14 7 1 1 9.2K 英雄联盟比赛一血
LGD avataravataravataravataravatar 9 11 6 4
蓝方 SN 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛圣枪游侠 fenfen 18
11.0
2 / 0 / 9
78.57%
56242
35.3%
33732
14.9%
605
8.9/分
26.6K
396/分
英雄联盟比赛虚空恐惧 Langx 18
3.0
4 / 4 / 8
85.71%
24558
15.4%
80883
35.6%
423
6.3/分
21.5K
321/分
英雄联盟比赛酒桶 H4cker 18
3.0
3 / 3 / 6
64.29%
11900
7.5%
57291
25.2%
301
4.5/分
20.8K
309/分
英雄联盟比赛深渊巨口 Fury 18
12.0
4 / 0 / 8
85.71%
60484
38%
24258
10.7%
610
9.0/分
26.8K
400/分
英雄联盟比赛河流之王 YOON 18
4.5
1 / 2 / 8
64.29%
6125
3.8%
30838
13.6%
108
1.6/分
17.6K
263/分
红方 LGD 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛荒漠屠夫 Banana 18
1.5
1 / 4 / 5
66.67%
17255
9.6%
68510
33.8%
558
8.3/分
26.0K
387/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Eimy 18
9.0
0 / 0 / 9
100.0%
7227
4%
57724
28.5%
233
3.4/分
20.7K
309/分
英雄联盟比赛暗黑元首 Cool 18
2.7
2 / 3 / 6
88.89%
75412
42%
14711
7.3%
555
8.2/分
26.6K
397/分
英雄联盟比赛麦林炮手 imp 18
8.0
6 / 0 / 2
88.89%
69417
38.7%
28327
14%
635
9.4/分
31.4K
469/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Pyl 18
1.0
0 / 7 / 7
77.78%
10175
5.7%
33529
16.5%
36
0.5/分
17.7K
264/分