BLG电子竞技俱乐部 vs WE电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 BLG电子竞技俱乐部 vs WE电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO3

BLG
1 : 2

2017-08-11 17:00 已结束

WE
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
38′33″ BO3 BLG 英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛凛冬之怒英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 4 3 1 0 16.5K 英雄联盟比赛首塔
WE avataravataravataravataravatar 17 10 3 2 英雄联盟比赛一血
蓝方 BLG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 AmazingJ 16
1.0
0 / 3 / 3
75.0%
15249
22.8%
29784
30.1%
260
6.7/分
11.2K
295/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 Sks 15
0.5
0 / 4 / 2
50.0%
7603
11.4%
27967
28.2%
136
3.5/分
10.3K
271/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Athena 18
1.3
2 / 3 / 2
100.0%
21428
32.1%
16283
16.4%
373
9.7/分
14.9K
392/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Jinjiao 15
0.3
1 / 3 / 0
25.0%
17567
26.3%
10984
11.1%
370
9.6/分
14.0K
368/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Road 14
0.5
1 / 4 / 1
50.0%
4990
7.5%
14034
14.2%
76
2.0/分
10.2K
267/分
红方 WE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 957 18
14.0
2 / 0 / 12
82.35%
13617
18%
22753
20.6%
348
9.0/分
15.9K
418/分
英雄联盟比赛虚空遁地兽 Condi 17
15.0
4 / 1 / 11
88.24%
7803
10.3%
40714
36.9%
181
4.7/分
14.1K
371/分
英雄联盟比赛诡术妖姬 xiye 18
6.5
3 / 2 / 10
76.47%
20901
27.7%
21050
19.1%
311
8.1/分
15.5K
408/分
英雄联盟比赛复仇之矛 MyStic 17
14.0
7 / 0 / 7
82.35%
29834
39.5%
14135
12.8%
397
10.3/分
18.5K
487/分
英雄联盟比赛风暴之怒 Ben 15
12.0
1 / 1 / 11
70.59%
3396
4.5%
11756
10.6%
16
0.4/分
13.1K
344/分