Newbee电子竞技俱乐部 vs LGD电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 Newbee电子竞技俱乐部 vs LGD电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO3

NB
2 : 0

2017-08-10 19:00 已结束

LGD
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
28′31″ BO3 NB 英雄联盟比赛巨魔之王英雄联盟比赛凛冬之怒英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛仙灵女巫 60 8 2 1 18.2K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
LGD avataravataravataravataravatar 16 1 0 0
红方 NB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛巨魔之王 Skye 16
15.0
9 / 0 / 6
50.0%
14885
18.7%
24990
30.7%
245
8.6/分
14.4K
513/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 Swift 14
27.0
2 / 0 / 25
90.0%
12753
16%
19393
23.8%
98
3.4/分
11.0K
392/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 CoCo 16
9.0
9 / 2 / 9
60.0%
24761
31.1%
16740
20.5%
262
9.2/分
13.8K
492/分
英雄联盟比赛深渊巨口 Lwx 14
3.0
9 / 5 / 6
50.0%
19422
24.4%
13574
16.7%
267
9.4/分
14.2K
506/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 Crisp 14
22.0
1 / 1 / 21
73.33%
7763
9.8%
6797
8.3%
18
0.6/分
9.8K
349/分
蓝方 LGD 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Banana 14
1.3
2 / 4 / 3
62.5%
9999
19.1%
26838
26.1%
208
7.3/分
9.4K
335/分
英雄联盟比赛酒桶 Eimy 12
1.2
4 / 6 / 3
87.5%
6148
11.7%
29690
28.9%
80
2.8/分
8.3K
297/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 Cool 15
0.6
1 / 5 / 2
37.5%
17464
33.3%
18711
18.2%
261
9.2/分
10.2K
364/分
英雄联盟比赛复仇之矛 imp 13
0.6
1 / 7 / 3
50.0%
11021
21%
13918
13.6%
258
9.0/分
10.5K
373/分
英雄联盟比赛星界游神 Pyl 11
0.9
0 / 8 / 7
87.5%
7787
14.9%
13498
13.1%
17
0.6/分
6.5K
233/分