WE电子竞技俱乐部 vs RNG电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 WE电子竞技俱乐部 vs RNG电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO3

WE
0 : 2

2017-07-30 18:00 已结束

RNG
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
42′26″ BO3 WE 英雄联盟比赛荒漠屠夫英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛虚空先知英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛幻翎 10 4 2 0 13.4K 英雄联盟比赛首塔
RNG avataravataravataravataravatar 13 9 3 1 英雄联盟比赛一血
蓝方 WE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛荒漠屠夫 957 18
6.0
3 / 1 / 3
60.0%
10484
14.9%
30421
28.6%
347
8.2/分
14.5K
345/分
英雄联盟比赛扭曲树精 Condi 15
3.3
0 / 3 / 10
100.0%
8724
12.4%
40416
38%
127
3.0/分
11.2K
267/分
英雄联盟比赛虚空先知 xiye 18
3.0
2 / 3 / 7
90.0%
20573
29.3%
10068
9.5%
341
8.0/分
15.1K
359/分
英雄联盟比赛逆羽 MyStic 16
5.0
5 / 2 / 5
100.0%
23009
32.7%
11867
11.1%
360
8.5/分
16.5K
392/分
英雄联盟比赛幻翎 Ben 13
2.5
0 / 4 / 10
100.0%
7474
10.6%
13667
12.8%
25
0.6/分
9.9K
235/分
红方 RNG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛复仇之矛 Uzi 18
10.0
3 / 1 / 7
76.92%
13330
18.7%
16291
15.9%
397
9.4/分
18.1K
431/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 LetMe 18
3.3
1 / 3 / 9
76.92%
14808
20.8%
24007
23.4%
366
8.6/分
16.4K
391/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 MLXG 17
5.0
1 / 2 / 9
76.92%
5260
7.4%
34392
33.6%
173
4.1/分
13.7K
326/分
英雄联盟比赛暗黑元首 Xiaohu 18
13.0
7 / 1 / 6
100.0%
32020
45%
11421
11.1%
455
10.7/分
20.7K
493/分
英雄联盟比赛正义巨像 Ming 15
2.7
1 / 3 / 7
61.54%
5725
8%
16328
15.9%
56
1.3/分
11.6K
276/分