LNG电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 LNG电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部_2017 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LPL夏季赛  BO3

LNG
2 : 0

2017-08-03 19:00 已结束

IG
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
33′21″ BO3 LNG 英雄联盟比赛发条魔灵英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 13 10 2 1 8.5K 英雄联盟比赛一血
IG avataravataravataravataravatar 4 4 2 0 英雄联盟比赛首塔
蓝方 LNG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛发条魔灵 Zz1tai 18
11.0
5 / 0 / 6
84.62%
16229
32.1%
9468
13.1%
305
9.1/分
15.2K
462/分
英雄联盟比赛扭曲树精 Flandre 17
4.0
1 / 2 / 7
61.54%
12245
24.2%
22439
31.1%
262
7.9/分
12.2K
370/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Sofm 14
5.0
2 / 2 / 8
76.92%
6520
12.9%
18642
25.9%
154
4.6/分
11.7K
355/分
英雄联盟比赛深渊巨口 OHQ 16
8.0
5 / 0 / 3
61.54%
12777
25.3%
9916
13.8%
325
9.7/分
14.9K
451/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Hudie 14
12.0
0 / 0 / 12
92.31%
2754
5.5%
11609
16.1%
37
1.1/分
9.4K
286/分
红方 IG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛青钢影 TheShy 16
1.0
0 / 2 / 2
50.0%
10293
21.6%
18997
23.1%
278
8.3/分
11.3K
343/分
英雄联盟比赛影流之镰 Ning 15
1.0
2 / 3 / 1
75.0%
6606
13.8%
26837
32.6%
189
5.7/分
10.7K
324/分
英雄联盟比赛正义巨像 Rookie 15
0.3
0 / 3 / 1
25.0%
6798
14.2%
16961
20.6%
265
7.9/分
10.6K
320/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 West 15
2.0
2 / 2 / 2
100.0%
13947
29.2%
10743
13%
353
10.6/分
14.3K
433/分
英雄联盟比赛荆棘之兴 Baolan 12
1.3
0 / 3 / 4
100.0%
10086
21.1%
8817
10.7%
28
0.8/分
8.1K
245/分