AF电子竞技俱乐部 vs JAG电子竞技俱乐部_2017 LCK夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 AF电子竞技俱乐部 vs JAG电子竞技俱乐部_2017 LCK夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LCK夏季赛  BO3

AF
2 : 0

2017-08-05 19:00 已结束

JAG
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
49′40″ BO3 AF 英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛幻翎英雄联盟比赛荒漠屠夫英雄联盟比赛复仇之矛英雄联盟比赛机械公敌 7 8 3 1 5.7K 英雄联盟比赛首塔
JAG avataravataravataravataravatar 7 10 2 1 英雄联盟比赛一血
蓝方 AF 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛英勇投弹手 player 18
3.0
2 / 2 / 4
85.71%
44309
39.6%
31258
20.9%
487
9.8/分
20.7K
422/分
英雄联盟比赛幻翎 player 17
3.0
0 / 2 / 6
85.71%
9203
8.2%
26139
17.4%
31
0.6/分
14.9K
303/分
英雄联盟比赛荒漠屠夫 player 18
6.0
1 / 1 / 5
85.71%
8811
7.9%
37067
24.7%
450
9.1/分
18.3K
373/分
英雄联盟比赛复仇之矛 player 18
6.0
4 / 1 / 2
85.71%
28326
25.3%
27557
18.4%
522
10.5/分
22.5K
459/分
英雄联盟比赛机械公敌 Spirit 18
6.0
0 / 1 / 6
85.71%
21217
19%
27790
18.6%
262
5.3/分
17.0K
347/分
红方 JAG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛逆羽 player 18
2.5
3 / 2 / 2
71.43%
43345
41.6%
25073
17.8%
524
10.6/分
21.7K
443/分
英雄联盟比赛堕落天使 player 16
5.0
1 / 1 / 4
71.43%
9574
9.2%
20712
14.7%
37
0.7/分
16.0K
326/分
英雄联盟比赛天启者 player 18
3.0
0 / 2 / 6
85.71%
17622
16.9%
17640
12.5%
376
7.6/分
17.2K
350/分
英雄联盟比赛迷失之牙 player 18
6.0
1 / 1 / 5
85.71%
20800
20%
33914
24%
365
7.3/分
17.3K
353/分
英雄联盟比赛酒桶 UmTi 18
5.0
2 / 1 / 3
71.43%
12888
12.4%
43770
31%
196
3.9/分
15.5K
316/分