HLE电子竞技俱乐部 vs ESC电子竞技俱乐部_2017 LCK夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 HLE电子竞技俱乐部 vs ESC电子竞技俱乐部_2017 LCK夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LCK夏季赛  BO3

HLE
2 : 1

2017-08-03 19:00 已结束

ESC
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
36′09″ BO3 HLE 英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛凛冬之怒英雄联盟比赛发条魔灵英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛魂锁典狱长 8 11 1 1 9.2K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
ESC avataravataravataravataravatar 1 3 3 0
蓝方 HLE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Lindarang 18
6.0
3 / 0 / 3
75.0%
13026
24.7%
24829
29.9%
316
8.7/分
14.4K
399/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 SeongHwan 15
7.0
1 / 0 / 6
87.5%
6851
13%
29735
35.9%
121
3.3/分
12.1K
336/分
英雄联盟比赛发条魔灵 Lava 18
7.0
3 / 0 / 4
87.5%
10275
19.5%
8109
9.8%
352
9.7/分
15.7K
437/分
英雄联盟比赛深渊巨口 Sangyoon 17
4.0
1 / 0 / 3
50.0%
19280
36.6%
10381
12.5%
346
9.6/分
15.0K
418/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Key 13
7.0
0 / 1 / 7
87.5%
3206
6.1%
9869
11.9%
65
1.8/分
10.2K
281/分
红方 ESC 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛武器大师 crazy 18
0.0
0 / 1 / 0
0.0%
13583
25.7%
21002
25.8%
352
9.7/分
13.1K
364/分
英雄联盟比赛酒桶 Bless 14
0.3
0 / 3 / 1
100.0%
5850
11.1%
33330
41%
151
4.2/分
10.1K
280/分
英雄联盟比赛暗黑元首 Tempt 18
1.0
0 / 1 / 1
100.0%
14886
28.2%
7368
9.1%
381
10.5/分
13.6K
377/分
英雄联盟比赛逆羽 Ghost 15
1.0
1 / 1 / 0
100.0%
16826
31.9%
8617
10.6%
331
9.2/分
12.7K
352/分
英雄联盟比赛幻翎 Totoro 12
0.5
0 / 2 / 1
100.0%
1621
3.1%
11063
13.6%
21
0.6/分
8.7K
242/分