MVP电子竞技俱乐部 vs AF电子竞技俱乐部_2017 LCK夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 MVP电子竞技俱乐部 vs AF电子竞技俱乐部_2017 LCK夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LCK夏季赛  BO3

MVP
2 : 1

2017-08-02 19:00 已结束

AF
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
34′09″ BO3 MVP 英雄联盟比赛虚空遁地兽英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛牛头酋长 11 0 1 0 16.5K
AF avataravataravataravataravatar 22 10 2 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
蓝方 MVP 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空遁地兽 Beyond 14
0.8
2 / 6 / 3
45.45%
6143
6.2%
35472
25.5%
146
4.3/分
9.5K
279/分
英雄联盟比赛扭曲树精 ADD 15
1.2
0 / 5 / 6
54.55%
21803
22%
36208
26%
245
7.2/分
10.1K
296/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Ian 18
5.0
3 / 2 / 7
90.91%
40000
40.3%
21272
15.3%
377
11.0/分
14.5K
426/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Maha 14
2.0
5 / 4 / 3
72.73%
21812
22%
19974
14.3%
254
7.4/分
12.1K
355/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Max 14
2.2
1 / 5 / 10
100.0%
9435
9.5%
26399
18.9%
57
1.7/分
8.7K
256/分
红方 AF 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛巨魔之王 MaRin 18
14.0
2 / 0 / 12
63.64%
19273
17.4%
40300
30.7%
316
9.3/分
14.7K
432/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Spirit 16
11.0
5 / 2 / 17
100.0%
13992
12.6%
34853
26.6%
162
4.7/分
13.6K
400/分
英雄联盟比赛发条魔灵 Kuro 17
10.0
7 / 2 / 13
90.91%
28888
26%
15319
11.7%
284
8.3/分
15.5K
457/分
英雄联盟比赛逆羽 Kramer 16
9.0
7 / 2 / 11
81.82%
38492
34.7%
17242
13.2%
307
9.0/分
15.9K
468/分
英雄联盟比赛幻翎 TusiN 14
4.2
1 / 5 / 20
95.45%
10355
9.3%
23373
17.8%
16
0.5/分
11.6K
339/分