TL电子竞技俱乐部 vs DIG电子竞技俱乐部_2017 LCS.NA夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 TL电子竞技俱乐部 vs DIG电子竞技俱乐部_2017 LCS.NA夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LCS.NA夏季赛  BO3

TL
1 : 2

2017-08-07 03:00 已结束

DIG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
31′22″ BO3 TL 英雄联盟比赛九尾妖狐英雄联盟比赛圣锤之毅英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛麦林炮手英雄联盟比赛仙灵女巫 4 2 1 0 10.3K 英雄联盟比赛一血
DIG avataravataravataravataravatar 10 11 2 1 英雄联盟比赛首塔
蓝方 TL 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛九尾妖狐 Mickey 16
2.0
2 / 2 / 2
100.0%
22071
45.8%
16035
17.9%
317
10.1/分
12.0K
387/分
英雄联盟比赛圣锤之毅 Lourlo 16
2.0
0 / 1 / 2
50.0%
6037
12.5%
19052
21.3%
271
8.6/分
10.4K
335/分
英雄联盟比赛酒桶 Dardoch 13
1.0
0 / 3 / 3
75.0%
6336
13.1%
31177
34.8%
111
3.5/分
8.3K
267/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Piglet 14
0.7
2 / 3 / 0
50.0%
11292
23.4%
15320
17.1%
293
9.3/分
11.3K
364/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 Matt 12
3.0
0 / 1 / 3
75.0%
2499
5.2%
8021
9%
11
0.4/分
6.3K
201/分
红方 DIG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Ssumday 16
8.0
2 / 0 / 6
80.0%
9690
15.9%
19269
23.8%
218
7.0/分
11.9K
383/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 ShrimP 15
4.0
2 / 2 / 6
80.0%
5989
9.8%
23452
29%
169
5.4/分
11.6K
372/分
英雄联盟比赛岩雀 Keane 17
9.0
5 / 0 / 4
90.0%
24049
39.5%
9528
11.8%
252
8.0/分
13.1K
423/分
英雄联盟比赛战争女神 Altec 15
10.0
1 / 1 / 9
100.0%
15985
26.2%
12392
15.3%
288
9.2/分
13.4K
433/分
英雄联盟比赛蒸汽机器人 Adrian 12
7.0
0 / 1 / 7
70.0%
5224
8.6%
16318
20.2%
36
1.1/分
8.5K
274/分