HKA电子竞技俱乐部 vs JT电子竞技俱乐部_2017 LMS夏季联赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 HKA电子竞技俱乐部 vs JT电子竞技俱乐部_2017 LMS夏季联赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LMS夏季联赛  BO3

HKA
2 : 1

2017-08-04 19:00 已结束

JT
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
36′49″ BO3 HKA 英雄联盟比赛迷失之牙英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛发条魔灵英雄联盟比赛复仇之矛英雄联盟比赛魂锁典狱长 13 1 1 0 9.4K 英雄联盟比赛一血
JT avataravataravataravataravatar 13 11 1 2
红方 HKA 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Riris 18
8.0
2 / 1 / 6
61.54%
23908
33.2%
24163
23.8%
334
9.1/分
13.8K
383/分
英雄联盟比赛酒桶 GodKwai 17
6.0
5 / 2 / 7
92.31%
10402
14.4%
31010
30.6%
195
5.3/分
12.6K
351/分
英雄联盟比赛发条魔灵 Mission 18
2.2
2 / 5 / 9
84.62%
18573
25.8%
18418
18.2%
348
9.5/分
13.9K
386/分
英雄联盟比赛复仇之矛 Unified 16
3.3
3 / 3 / 7
76.92%
14826
20.6%
15335
15.1%
331
9.0/分
13.5K
375/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Kaiwing 15
4.5
1 / 2 / 8
69.23%
4300
6%
12490
12.3%
42
1.1/分
8.8K
243/分
蓝方 JT 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 Rest 18
9.0
2 / 1 / 7
69.23%
17858
23.2%
39817
35.7%
275
7.5/分
13.8K
382/分
英雄联盟比赛虚空掠夺者 Breaker 16
2.3
1 / 3 / 6
53.85%
12143
15.8%
27533
24.7%
174
4.7/分
13.3K
368/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 FoFo 18
3.0
8 / 4 / 4
92.31%
29435
38.2%
18887
17%
338
9.2/分
17.8K
493/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Bebe 17
4.5
2 / 2 / 7
69.23%
14635
19%
12905
11.6%
375
10.2/分
17.0K
473/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Jay 15
3.0
0 / 3 / 9
69.23%
2898
3.8%
12240
11%
32
0.9/分
10.2K
283/分