AHQ电子竞技俱乐部 vs FW电子竞技俱乐部_2017 LMS夏季联赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 AHQ电子竞技俱乐部 vs FW电子竞技俱乐部_2017 LMS夏季联赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LMS夏季联赛  BO3

AHQ
0 : 2

2017-08-05 19:00 已结束

FW
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
37′10″ BO3 AHQ 英雄联盟比赛凛冬之怒英雄联盟比赛岩雀英雄联盟比赛幻翎英雄联盟比赛迷失之牙英雄联盟比赛复仇之矛 6 4 1 1 6.5K 英雄联盟比赛首塔
FW avataravataravataravataravatar 13 9 3 1 英雄联盟比赛一血
蓝方 AHQ 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛凛冬之怒 player 16
2.0
1 / 3 / 5
100.0%
8325
12.3%
41566
34%
215
5.8/分
12.3K
331/分
英雄联盟比赛岩雀 player 17
0.8
0 / 5 / 4
66.67%
12404
18.3%
17232
14.1%
300
8.1/分
12.4K
335/分
英雄联盟比赛幻翎 player 13
3.0
1 / 2 / 5
100.0%
5846
8.6%
12175
9.9%
25
0.7/分
10.0K
271/分
英雄联盟比赛迷失之牙 Ziv 17
3.0
1 / 2 / 5
100.0%
24897
36.7%
35951
29.4%
313
8.4/分
13.6K
368/分
英雄联盟比赛复仇之矛 AN 16
3.0
3 / 2 / 3
100.0%
16356
24.1%
15442
12.6%
333
9.0/分
14.5K
390/分
红方 FW 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 player 16
9.0
2 / 1 / 7
69.23%
10361
10.8%
29348
30.4%
165
4.4/分
12.6K
340/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 player 18
12.0
10 / 0 / 2
92.31%
41973
43.9%
17040
17.7%
373
10.0/分
18.1K
490/分
英雄联盟比赛风暴之怒 player 15
4.5
0 / 2 / 9
69.23%
1395
1.5%
9818
10.2%
11
0.3/分
11.4K
308/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 player 16
5.0
1 / 1 / 4
38.46%
24566
25.7%
12932
13.4%
349
9.4/分
15.0K
405/分
英雄联盟比赛扭曲树精 MMD 17
4.0
0 / 2 / 8
61.54%
17373
18.2%
27347
28.3%
249
6.7/分
12.1K
326/分