RYL皇族战队 vs YG电子竞技俱乐部_2017 LSPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 RYL皇族战队 vs YG电子竞技俱乐部_2017 LSPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LSPL夏季赛  BO3

RYL
1 : 2

2017-08-03 17:00 已结束

YG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
39′30″ BO3 RYL 英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛发条魔灵英雄联盟比赛复仇之矛英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 13 2 0 1 6.4K
YG avataravataravataravataravatar 15 11 4 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
蓝方 RYL 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Jeremy 17
4.0
3 / 2 / 5
61.54%
7727
11.9%
37224
26.2%
290
7.3/分
13.5K
344/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Hu1 15
6.0
3 / 2 / 9
92.31%
9715
15%
28326
20%
111
2.8/分
11.4K
292/分
英雄联盟比赛发条魔灵 KaiLai 18
4.5
2 / 2 / 7
69.23%
23370
36%
20488
14.4%
368
9.3/分
15.2K
388/分
英雄联盟比赛复仇之矛 XuanXuanPi 18
5.5
4 / 2 / 7
84.62%
16706
25.7%
27018
19%
404
10.2/分
17.4K
445/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Despa1r 14
1.3
1 / 7 / 8
69.23%
7407
11.4%
28842
20.3%
38
1.0/分
9.2K
234/分
红方 YG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛未来守护者 Goliath 17
4.5
5 / 2 / 4
60.0%
24458
21.6%
16938
16.4%
276
7.0/分
15.6K
399/分
英雄联盟比赛酒桶 1ntruder 16
2.3
0 / 4 / 9
60.0%
9921
8.8%
46373
44.9%
167
4.2/分
12.9K
330/分
英雄联盟比赛天启者 TanK 18
12.0
2 / 0 / 10
80.0%
28169
24.9%
9941
9.6%
333
8.4/分
15.6K
399/分
英雄联盟比赛戏命师 Alone 16
6.5
5 / 2 / 8
86.67%
27494
24.3%
13229
12.8%
314
7.9/分
16.3K
416/分
英雄联盟比赛荆棘之兴 Destiny 14
2.4
3 / 5 / 9
80.0%
23103
20.4%
16826
16.3%
43
1.1/分
12.6K
323/分