OMD战队 vs DS电子竞技俱乐部_2017 LSPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 OMD战队 vs DS电子竞技俱乐部_2017 LSPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LSPL夏季赛  BO3

OMD
2 : 0

2017-08-08 13:00 已结束

DS
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
30′48″ BO3 OMD 英雄联盟比赛荒漠屠夫英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛发条魔灵英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛星界游神 16 10 1 1 10.8K
DS avataravataravataravataravatar 4 4 2 0 英雄联盟比赛一血
蓝方 OMD 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛荒漠屠夫 JS 16
14.0
5 / 1 / 9
87.5%
12582
17.9%
28776
33.9%
262
8.5/分
13.7K
457/分
英雄联盟比赛酒桶 Catjungle 15
16.0
4 / 1 / 12
100.0%
13323
18.9%
26169
30.8%
127
4.1/分
11.6K
386/分
英雄联盟比赛发条魔灵 BAKA 16
12.0
3 / 0 / 9
75.0%
16166
23%
8151
9.6%
278
9.0/分
13.2K
440/分
英雄联盟比赛深渊巨口 Asura 15
10.0
3 / 1 / 7
62.5%
20752
29.5%
10079
11.9%
275
8.9/分
13.4K
445/分
英雄联盟比赛星界游神 Lucifer 13
11.0
1 / 1 / 10
68.75%
7585
10.8%
11722
13.8%
16
0.5/分
9.1K
303/分
红方 DS 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Zoom 15
0.8
1 / 4 / 2
75.0%
10590
21.1%
24366
27.3%
233
7.6/分
9.9K
330/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Unicorn 13
0.6
0 / 5 / 3
75.0%
5847
11.6%
27778
31.1%
125
4.1/分
9.1K
304/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Chirchri 15
1.5
1 / 2 / 2
75.0%
12070
24%
16999
19%
263
8.5/分
11.4K
380/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Pilot 14
1.5
2 / 2 / 1
75.0%
18228
36.3%
12451
13.9%
315
10.2/分
12.3K
409/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 xintai 12
0.7
0 / 3 / 2
50.0%
3471
6.9%
7820
8.7%
9
0.3/分
7.5K
249/分