LD电子竞技俱乐部 vs YG电子竞技俱乐部_2017 LSPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 LD电子竞技俱乐部 vs YG电子竞技俱乐部_2017 LSPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LSPL夏季赛  BO3

LD
2 : 1

2017-08-08 15:00 已结束

YG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
41′36″ BO3 LD 英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛天启者英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛仙灵女巫 15 3 1 0 15.1K
YG avataravataravataravataravatar 14 11 3 3 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
红方 LD 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Jiawen 18
4.3
5 / 3 / 8
86.67%
22890
23.7%
45802
33.1%
302
7.3/分
14.7K
358/分
英雄联盟比赛酒桶 Xiaohan 17
2.0
1 / 5 / 9
66.67%
6851
7.1%
42759
30.9%
163
3.9/分
11.4K
278/分
英雄联盟比赛天启者 Twila 18
10.0
2 / 1 / 8
66.67%
13014
13.5%
19575
14.1%
321
7.7/分
13.9K
338/分
英雄联盟比赛深渊巨口 RD 18
4.0
7 / 3 / 5
80.0%
49179
50.9%
17612
12.7%
420
10.1/分
18.4K
449/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 Ell 16
5.5
0 / 2 / 11
73.33%
4646
4.8%
12771
9.2%
17
0.4/分
9.0K
219/分
蓝方 YG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 Goliath 18
1.6
2 / 7 / 9
78.57%
17839
15.8%
50579
36.6%
235
5.6/分
14.8K
360/分
英雄联盟比赛盲僧 Burgess 18
5.0
2 / 2 / 8
71.43%
8777
7.8%
33363
24.2%
174
4.2/分
15.1K
367/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 TanK 18
10.0
1 / 1 / 9
71.43%
35240
31.3%
19378
14%
415
10.0/分
19.1K
466/分
英雄联盟比赛戏命师 Alone 18
3.3
7 / 4 / 6
92.86%
31528
28%
25186
18.2%
363
8.7/分
19.8K
484/分
英雄联盟比赛荆棘之兴 Destiny 16
7.0
2 / 1 / 5
50.0%
19274
17.1%
9509
6.9%
54
1.3/分
13.7K
334/分