NIP电子竞技俱乐部 vs MSF电子竞技俱乐部_2017 LCS.EU夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 NIP电子竞技俱乐部 vs MSF电子竞技俱乐部_2017 LCS.EU夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2017 LCS.EU夏季赛  BO3

NIP
1 : 2

2017-08-05 23:00 已结束

MSF
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
35′50″ BO3 NIP 英雄联盟比赛暮光之眼英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛岩雀英雄联盟比赛皮城女警英雄联盟比赛风暴之怒 4 2 0 0 15.3K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
MSF avataravataravataravataravatar 9 11 4 1
蓝方 NIP 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Profit 17
1.0
1 / 2 / 1
50.0%
5416
12.6%
19801
25.3%
300
8.4/分
11.5K
328/分
英雄联盟比赛扭曲树精 Shook 14
1.5
0 / 2 / 3
75.0%
5153
12%
29978
38.3%
110
3.1/分
9.3K
265/分
英雄联盟比赛岩雀 Nagne 17
1.0
0 / 2 / 2
50.0%
12986
30.1%
11837
15.1%
318
8.9/分
12.3K
351/分
英雄联盟比赛皮城女警 HeaQ 16
4.0
3 / 1 / 1
100.0%
18504
42.9%
8215
10.5%
382
10.7/分
14.6K
417/分
英雄联盟比赛风暴之怒 sprattel 13
2.0
0 / 2 / 4
100.0%
1047
2.4%
8522
10.9%
8
0.2/分
8.9K
254/分
红方 MSF 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Alphari 18
5.0
1 / 0 / 4
55.56%
12823
22.2%
15228
18.7%
373
10.4/分
15.7K
448/分
英雄联盟比赛虚空遁地兽 Maxlore 17
8.0
3 / 0 / 5
88.89%
4306
7.5%
36306
44.6%
232
6.5/分
14.0K
400/分
英雄联盟比赛发条魔灵 PowerOfEvil 18
7.0
1 / 0 / 6
77.78%
20789
36%
6830
8.4%
390
10.9/分
16.3K
466/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Hans sama 17
8.0
4 / 1 / 4
88.89%
15638
27.1%
12168
14.9%
356
9.9/分
16.6K
474/分
英雄联盟比赛蒸汽机器人 IgNar 12
0.7
0 / 3 / 2
22.22%
4204
7.3%
10926
13.4%
41
1.1/分
9.3K
264/分