Mountain Drake vs Infernal Drake_2018 NASG比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 Mountain Drake vs Infernal Drake_2018 NASG比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 NASG  BO3

MTN
1 : 2

2018-11-17 02:57 已结束

INF
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
31′34″ BO3 MTN 英雄联盟比赛刀锋舞者英雄联盟比赛法外狂徒英雄联盟比赛暗黑元首英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛牛头酋长 30 10 4 2 14.5K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔英雄联盟比赛首小龙英雄联盟比赛首大龙
INF avataravataravataravataravatar 21 3 0 0
红方 MTN 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛刀锋舞者 FakeGod 18
6.0
13 / 3 / 5
60.0%
28579
30.5%
33451
32.6%
317
10.0/分
19.3K
610/分
英雄联盟比赛法外狂徒 Fragas 17
4.2
4 / 4 / 13
56.7%
12211
13%
22372
21.8%
205
6.0/分
13.4K
423/分
英雄联盟比赛暗黑元首 Soligo 17
5.7
7 / 3 / 10
56.7%
32918
35.2%
15055
14.7%
276
8.0/分
15.1K
478/分
英雄联盟比赛逆羽 Prismal 16
2.3
5 / 6 / 9
46.7%
11940
12.8%
12506
12.2%
248
7.0/分
13.2K
419/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Call Lin 14
3.8
1 / 5 / 18
63.3%
7978
8.5%
19270
18.8%
41
1.0/分
9.0K
285/分
蓝方 INF 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛机械先驱 MistyStumpey 17
2.2
1 / 4 / 8
42.9%
22592
29.1%
13274
11.6%
268
8.0/分
11.3K
358/分
英雄联盟比赛青钢影 Srkenji 13
1.0
2 / 6 / 4
28.6%
7920
10.2%
25275
22.2%
112
3.0/分
8.7K
276/分
英雄联盟比赛无畏战车 Strompest 15
1.8
7 / 8 / 7
66.7%
13529
17.4%
36230
31.8%
203
6.0/分
12.1K
383/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Tactical 17
3.6
11 / 5 / 7
85.7%
27093
34.9%
21978
19.3%
281
8.0/分
16.4K
519/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Duoking 13
1.3
0 / 7 / 9
42.9%
6421
8.3%
17203
15.1%
12
0.0/分
6.9K
219/分