GRF电子竞技俱乐部 vs AF电子竞技俱乐部_2018 KeSPA杯比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 GRF电子竞技俱乐部 vs AF电子竞技俱乐部_2018 KeSPA杯比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 KeSPA杯  BO3

GRF
2 : 0

2018-12-27 15:40 已结束

AF
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
44′43″ BO3 GRF 英雄联盟比赛亡灵战神英雄联盟比赛岩雀英雄联盟比赛正义巨像英雄联盟比赛探险家英雄联盟比赛魂锁典狱长 18 7 3 1 1.2K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首小龙
AF avataravataravataravataravatar 15 7 3 1 英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首塔
红方 GRF 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛亡灵战神 Sword 18
4.0
3 / 3 / 9
66.7%
16917
17.7%
35357
32.8%
331
7.0/分
15.6K
348/分
英雄联盟比赛岩雀 Tarzan 18
2.5
4 / 4 / 6
55.6%
18137
19%
22228
20.6%
197
4.0/分
14.1K
314/分
英雄联盟比赛正义巨像 Chovy 18
4.7
5 / 3 / 9
77.8%
22823
23.9%
23245
21.5%
379
8.0/分
18.8K
420/分
英雄联盟比赛探险家 Viper 18
3.3
4 / 3 / 6
55.6%
30772
32.3%
15795
14.6%
481
10.0/分
21.7K
484/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Lehends 15
3.5
2 / 2 / 5
38.9%
6768
7.1%
11286
10.5%
63
1.0/分
11.4K
255/分
蓝方 AF 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Jelly 16
3.2
0 / 4 / 13
86.7%
4253
5.7%
21795
16.1%
94
2.0/分
14.2K
316/分
英雄联盟比赛无畏战车 Kiin 18
2.2
5 / 4 / 4
60.0%
15729
21%
35295
26.1%
325
7.0/分
16.7K
374/分
英雄联盟比赛冰霜女巫 Ucal 18
3.0
3 / 3 / 6
60.0%
13291
17.7%
21960
16.3%
406
9.0/分
17.0K
381/分
英雄联盟比赛青钢影 Dread 17
2.4
3 / 5 / 9
80.0%
10355
13.8%
36551
27.1%
194
4.0/分
13.5K
301/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 Aiming 18
6.5
4 / 2 / 9
86.7%
31381
41.8%
19443
14.4%
482
10.0/分
21.3K
477/分