RNG电子竞技俱乐部 vs EDG电子竞技俱乐部_2018 德玛西亚杯西安站比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 RNG电子竞技俱乐部 vs EDG电子竞技俱乐部_2018 德玛西亚杯西安站比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 德玛西亚杯西安站  BO3

RNG
1 : 2

2018-12-21 18:20 已结束

EDG

赛前指数

公司
全场
胜负 让分 局数
主胜 客胜
主队 客队
第三局
胜负 让分
主胜 客胜
主队 客队
uwinmax
初盘即时
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
36′41″ BO3 RNG 英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛诺克萨斯统领英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛暗裔剑魔英雄联盟比赛河流之王 9 2 2 0 13.1K
EDG avataravataravataravataravatar 24 6 1 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
红方 RNG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空之女 Uzi 16
2.0
2 / 3 / 4
66.67%
18487
27.7%
11562
10.6%
368
10.0/分
15.8K
438/分
英雄联盟比赛诺克萨斯统领 LetMe 15
0.9
2 / 7 / 4
66.67%
13547
20.3%
21853
20.1%
202
5.5/分
11.2K
311/分
英雄联盟比赛酒桶 Karsa 15
1.1
0 / 7 / 8
88.89%
11783
17.6%
30159
27.8%
157
4.3/分
9.6K
265/分
英雄联盟比赛暗裔剑魔 Xiaohu 18
2.0
4 / 3 / 2
66.67%
17914
26.8%
30830
28.4%
308
8.4/分
14.8K
409/分
英雄联盟比赛河流之王 Ming 14
1.8
1 / 4 / 6
77.78%
5113
7.6%
14262
13.1%
72
2.0/分
11.0K
305/分
蓝方 EDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛山隐之焰 Ray 17
19.0
4 / 1 / 15
79.17%
12308
15%
15970
16.4%
182
5.0/分
13.4K
372/分
英雄联盟比赛蜘蛛女皇 Haro 18
18.0
8 / 1 / 10
75.0%
18673
22.8%
21502
22%
219
6.0/分
15.4K
427/分
英雄联盟比赛离群之刺 Scout 18
3.7
7 / 3 / 4
45.83%
19527
23.8%
27359
28%
324
8.8/分
16.0K
444/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 IBoy 18
15.0
5 / 1 / 10
62.5%
23395
28.6%
12854
13.2%
335
9.1/分
18.1K
503/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Meiko 15
5.0
0 / 3 / 15
62.5%
7990
9.8%
19916
20.4%
69
1.9/分
12.5K
346/分