SN电子竞技俱乐部 vs RW电子竞技俱乐部_2018 德玛西亚杯西安站比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 SN电子竞技俱乐部 vs RW电子竞技俱乐部_2018 德玛西亚杯西安站比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 德玛西亚杯西安站  BO3

SN
2 : 1

2018-12-21 17:45 已结束

RW
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
23′39″ BO3 SN 英雄联盟比赛无畏战车英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛正义巨像英雄联盟比赛探险家英雄联盟比赛河流之王 13 7 2 0 12.6K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
RW avataravataravataravataravatar 6 0 0 0
蓝方 SN 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛无畏战车 Langx 14
2.0
3 / 2 / 1
30.77%
9188
17.7%
10656
19.8%
197
8.3/分
9.7K
423/分
英雄联盟比赛酒桶 H4cker 13
7.0
1 / 1 / 6
53.85%
7825
15.1%
12815
23.8%
137
5.8/分
8.2K
355/分
英雄联盟比赛正义巨像 Maple 14
5.0
5 / 2 / 5
76.92%
9987
19.3%
11328
21.1%
189
8.0/分
9.8K
427/分
英雄联盟比赛探险家 Smlz 13
7.0
3 / 0 / 4
53.85%
19882
38.3%
9301
17.3%
240
10.1/分
11.8K
514/分
英雄联盟比赛河流之王 SwordArt 11
9.0
1 / 1 / 8
69.23%
4964
9.6%
9659
18%
50
2.1/分
8.2K
354/分
红方 RW 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛亡灵战神 JiangQiao 13
1.0
2 / 2 / 0
33.33%
6537
19.9%
15248
20.6%
174
7.4/分
7.9K
342/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Killua 10
1.0
0 / 3 / 3
50.0%
3857
11.8%
11200
15.2%
9
0.4/分
4.9K
214/分
英雄联盟比赛青钢影 Xuzhu 11
1.0
1 / 4 / 3
66.67%
3720
11.3%
22100
29.9%
98
4.1/分
6.5K
282/分
英雄联盟比赛诡术妖姬 KongMing 14
1.0
1 / 2 / 1
33.33%
6554
20%
11005
14.9%
194
8.2/分
7.5K
326/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 Zwuji 11
1.0
2 / 2 / 0
33.33%
12131
37%
14343
19.4%
205
8.7/分
8.4K
363/分