FW电子竞技俱乐部 vs MAD电子竞技俱乐部_2018 LMS夏季联赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 FW电子竞技俱乐部 vs MAD电子竞技俱乐部_2018 LMS夏季联赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 LMS夏季联赛  BO5

FW
3 : 0

2018-09-15 18:00 已结束

MAD
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
32′26″ BO5 FW 英雄联盟比赛亡灵战神英雄联盟比赛盲僧英雄联盟比赛猩红收割者英雄联盟比赛惩戒之箭英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 17 8 3 0 6.3K 英雄联盟比赛一血
MAD avataravataravataravataravatar 7 3 1 1
红方 FW 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛亡灵战神 MMD 15
13.0
2 / 1 / 11
76.47%
7728
11.6%
21597
23.5%
194
6.0/分
10.6K
331/分
英雄联盟比赛盲僧 Moojin 14
6.5
3 / 2 / 10
76.47%
8428
12.7%
24808
27%
155
4.8/分
10.3K
321/分
英雄联盟比赛猩红收割者 Maple 17
12.0
5 / 1 / 7
70.59%
14543
21.8%
16155
17.6%
333
10.3/分
13.9K
434/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 Betty 16
8.0
7 / 2 / 9
94.12%
29753
44.7%
15631
17%
353
10.9/分
16.8K
524/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 SwordArt 13
15.0
0 / 1 / 15
88.24%
6148
9.2%
13813
15%
44
1.4/分
7.4K
230/分
蓝方 MAD 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛河流之王 k 12
1.0
0 / 4 / 4
57.14%
4164
6.7%
13244
15.1%
43
1.3/分
6.6K
207/分
英雄联盟比赛虚空恐惧 Liang 15
1.3
0 / 3 / 4
57.14%
7450
11.9%
20739
23.6%
217
6.7/分
9.4K
295/分
英雄联盟比赛狂战士 Kongyue 15
0.8
2 / 5 / 2
57.14%
10157
16.3%
31906
36.3%
168
5.2/分
10.1K
315/分
英雄联盟比赛岩雀 Uniboy 16
1.3
2 / 4 / 3
71.43%
12385
19.8%
9489
10.8%
275
8.5/分
11.8K
369/分
英雄联盟比赛探险家 Breeze 16
6.0
3 / 1 / 3
85.71%
28335
45.3%
12480
14.2%
329
10.1/分
14.6K
457/分