OMG电子竞技俱乐部 vs LGD电子竞技俱乐部_2018 NEST电子竞技大赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 OMG电子竞技俱乐部 vs LGD电子竞技俱乐部_2018 NEST电子竞技大赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 NEST电子竞技大赛  BO3

OMG
0 : 2

2018-09-21 14:00 已结束

LGD
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
30′27″ BO3 OMG 英雄联盟比赛武器大师英雄联盟比赛青钢影英雄联盟比赛暮光星灵英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛堕落天使 8 0 1 1 12.1K
LGD avataravataravataravataravatar 15 10 1 2
蓝方 OMG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛武器大师 Bems 0
4.0
1 / 0 / 3
50.0%
6697
13.8%
11532
17.5%
270
8.9/分
10.4K
346/分
英雄联盟比赛青钢影 GOD JUN 0
0.5
2 / 4 / 0
25.0%
5217
10.7%
21529
32.6%
141
4.6/分
8.4K
279/分
英雄联盟比赛暮光星灵 Wen 0
1.0
2 / 6 / 4
75.0%
19298
39.7%
12935
19.6%
228
7.5/分
10.0K
331/分
英雄联盟比赛虚空之女 3955 0
2.3
3 / 3 / 4
87.5%
10549
21.7%
10291
15.6%
274
9.0/分
11.4K
381/分
英雄联盟比赛堕落天使 Xuan 0
2.3
0 / 3 / 7
87.5%
6839
14.1%
9683
14.7%
29
1.0/分
6.5K
217/分
红方 LGD 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Jinoo 0
0.7
4 / 9 / 2
40.0%
7073
16.2%
20699
25.8%
275
9.0/分
12.5K
416/分
英雄联盟比赛酒桶 Eimy 0
9.0
0 / 1 / 9
60.0%
7004
16.1%
17720
22.1%
135
4.4/分
10.1K
335/分
英雄联盟比赛刀锋舞者 Yuuki 0
4.0
10 / 3 / 2
80.0%
16110
37%
20824
26%
295
9.7/分
15.3K
511/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 Y4 0
2.5
1 / 2 / 4
33.33%
10051
23.1%
10782
13.5%
285
9.4/分
12.8K
427/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Pyl 0
0.0
0 / 2 / 0
0.0%
3317
7.6%
10068
12.6%
55
1.8/分
8.1K
271/分