GRX电子竞技俱乐部 vs JT电子竞技俱乐部_2018 LMS-S8选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 GRX电子竞技俱乐部 vs JT电子竞技俱乐部_2018 LMS-S8选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 LMS-S8选拔赛  BO5

GRX
3 : 0

2018-09-22 17:00 已结束

JT
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
37′26″ BO5 GRX 英雄联盟比赛无畏战车英雄联盟比赛水晶先锋英雄联盟比赛魔蛇之拥英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛幻翎 16 8 3 2 16.9K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
JT avataravataravataravataravatar 7 0 1 0
蓝方 GRX 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛无畏战车 Pk 18
10.0
2 / 1 / 8
62.5%
10924
19.9%
14688
25.7%
358
9.6/分
15.8K
427/分
英雄联盟比赛水晶先锋 Empt2y 16
5.5
1 / 2 / 10
68.75%
4335
7.9%
15781
27.6%
195
5.2/分
12.5K
338/分
英雄联盟比赛魔蛇之拥 Candy 18
13.0
6 / 1 / 7
81.25%
19690
35.8%
11446
20%
370
9.9/分
17.2K
464/分
英雄联盟比赛逆羽 Stitch 18
7.0
7 / 2 / 7
87.5%
16863
30.6%
7374
12.9%
400
10.7/分
18.9K
510/分
英雄联盟比赛幻翎 Koala 14
15.0
0 / 1 / 15
93.75%
3208
5.8%
7809
13.7%
24
0.6/分
8.9K
239/分
红方 JT 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛山隐之焰 Rest 17
3.0
1 / 1 / 2
42.86%
5956
15.8%
17697
24.4%
301
8.0/分
12.2K
329/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Breaker 14
1.8
2 / 4 / 5
100.0%
2480
6.6%
22860
31.6%
154
4.1/分
10.0K
270/分
英雄联盟比赛暗黑元首 FoFo 18
2.3
1 / 3 / 6
100.0%
15206
40.2%
11774
16.3%
353
9.4/分
13.5K
365/分
英雄联盟比赛戏命师 LilV 17
3.0
2 / 2 / 4
85.71%
11978
31.7%
7393
10.2%
368
9.8/分
13.6K
367/分
英雄联盟比赛曙光女神 Ysera 12
1.0
1 / 6 / 5
85.71%
2177
5.8%
12677
17.5%
45
1.2/分
7.1K
191/分