JT电子竞技俱乐部 vs Machi电子竞技俱乐部_2018 LMS-S8选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 JT电子竞技俱乐部 vs Machi电子竞技俱乐部_2018 LMS-S8选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 LMS-S8选拔赛  BO5

JT
3 : 2

2018-09-21 17:00 已结束

MCX
第一局第二局第三局第四局第五局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
30′35″ BO5 JT 英雄联盟比赛山隐之焰英雄联盟比赛青钢影英雄联盟比赛正义巨像英雄联盟比赛惩戒之箭英雄联盟比赛河流之王 8 7 3 0 7.4K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
MCX avataravataravataravataravatar 2 1 0 1
蓝方 JT 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛山隐之焰 Rest 16
6.0
0 / 0 / 6
75.0%
10536
23%
9859
16.3%
244
8.0/分
10.3K
342/分
英雄联盟比赛青钢影 Breaker 14
2.0
1 / 2 / 3
50.0%
2559
5.6%
21500
35.4%
178
5.8/分
10.0K
334/分
英雄联盟比赛正义巨像 FoFo 16
7.0
3 / 0 / 4
87.5%
11640
25.5%
13521
22.3%
270
8.8/分
12.0K
401/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 LilV 15
7.0
2 / 0 / 5
87.5%
18065
39.5%
6193
10.2%
343
11.2/分
13.8K
461/分
英雄联盟比赛河流之王 Ysera 13
6.0
2 / 0 / 4
75.0%
2929
6.4%
9580
15.8%
76
2.5/分
8.5K
282/分
红方 MCX 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 3z 16
0.5
0 / 2 / 1
50.0%
8702
26%
25658
39.3%
260
8.5/分
10.0K
332/分
英雄联盟比赛水晶先锋 Bugi 14
2.0
0 / 1 / 2
100.0%
2637
7.9%
17037
26.1%
157
5.1/分
8.6K
287/分
英雄联盟比赛符文法师 Mission 16
1.0
2 / 2 / 0
100.0%
11439
34.2%
8556
13.1%
285
9.3/分
11.3K
375/分
英雄联盟比赛逆羽 Deul 15
1.0
0 / 2 / 2
100.0%
8588
25.6%
9046
13.9%
304
9.9/分
11.2K
371/分
英雄联盟比赛幻翎 Dreamer 12
2.0
0 / 1 / 2
100.0%
2127
6.4%
5011
7.7%
12
0.4/分
6.3K
209/分