MSF电子竞技俱乐部 vs SPY电子竞技俱乐部_2018 LCS·EU-S8选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 MSF电子竞技俱乐部 vs SPY电子竞技俱乐部_2018 LCS·EU-S8选拔赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 LCS·EU-S8选拔赛  BO5

MSF
2 : 3

2018-09-15 00:00 已结束

SPY
第一局第二局第三局第四局第五局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
46′11″ BO5 MSF 英雄联盟比赛无畏战车英雄联盟比赛牛头酋长英雄联盟比赛诺克萨斯统领英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛暗裔剑魔 8 6 3 1 2.2K 英雄联盟比赛首塔
SPY avataravataravataravataravatar 12 11 3 1 英雄联盟比赛一血
蓝方 MSF 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛无畏战车 player 18
5.0
3 / 1 / 2
62.5%
16085
17%
17185
13.6%
421
9.1/分
17.2K
374/分
英雄联盟比赛牛头酋长 player 14
0.6
1 / 8 / 4
62.5%
4705
5%
22445
17.8%
56
1.2/分
9.6K
208/分
英雄联盟比赛诺克萨斯统领 player 18
3.0
2 / 2 / 4
75.0%
31070
32.9%
31679
25.1%
391
8.5/分
17.6K
383/分
英雄联盟比赛虚空之女 player 18
6.0
1 / 1 / 5
75.0%
25963
27.5%
17602
13.9%
419
9.1/分
18.4K
400/分
英雄联盟比赛暗裔剑魔 player 18
8.0
1 / 0 / 7
100.0%
16736
17.7%
37389
29.6%
360
7.8/分
16.8K
365/分
红方 SPY 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛山隐之焰 player 18
4.0
1 / 1 / 3
33.33%
14391
16.4%
36324
30%
336
7.3/分
15.9K
345/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 player 18
5.5
7 / 2 / 4
91.67%
35303
40.1%
14554
12%
442
9.6/分
20.6K
448/分
英雄联盟比赛河流之王 player 16
3.0
0 / 3 / 9
75.0%
5956
6.8%
20046
16.5%
110
2.4/分
12.1K
263/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 player 17
9.0
3 / 0 / 6
75.0%
10303
11.7%
31269
25.8%
191
4.1/分
14.2K
308/分
英雄联盟比赛魔蛇之拥 player 18
5.5
1 / 2 / 10
91.67%
21980
25%
19058
15.7%
452
9.8/分
19.1K
414/分