MVP电子竞技俱乐部 vs SB电子竞技俱乐部_2018 LCK夏季升降级赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 MVP电子竞技俱乐部 vs SB电子竞技俱乐部_2018 LCK夏季升降级赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 LCK夏季升降级赛  BO3

MVP
0 : 2

2018-09-18 16:00 已结束

SB
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
38′13″ BO3 MVP 英雄联盟比赛巨魔之王英雄联盟比赛青钢影英雄联盟比赛暮光星灵英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 4 3 2 1 8.9K 英雄联盟比赛一血
SB avataravataravataravataravatar 9 7 3 1 英雄联盟比赛首塔
蓝方 MVP 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛巨魔之王 Beyond 14
2.0
1 / 2 / 3
100.0%
3098
5.6%
23189
28.3%
129
3.4/分
9.7K
256/分
英雄联盟比赛青钢影 ADD 18
0.0
0 / 2 / 0
0.0%
10864
19.6%
24605
30%
346
9.1/分
13.6K
359/分
英雄联盟比赛暮光星灵 Ian 18
4.0
2 / 1 / 2
100.0%
20958
37.8%
10127
12.4%
339
8.9/分
14.2K
373/分
英雄联盟比赛虚空之女 Pilot 17
1.5
1 / 2 / 2
75.0%
16522
29.8%
9911
12.1%
430
11.3/分
15.6K
410/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Max 14
2.0
0 / 2 / 4
100.0%
3982
7.2%
14062
17.2%
77
2.0/分
8.4K
221/分
红方 SB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛祖安狂人 SoaR 18
5.0
2 / 0 / 3
55.56%
14806
28%
23848
27.7%
339
8.9/分
14.1K
372/分
英雄联盟比赛狂战士 OnFleek 17
5.0
0 / 0 / 5
55.56%
5325
10.1%
24649
28.7%
226
5.9/分
12.1K
317/分
英雄联盟比赛沙漠皇帝 Dove 18
7.0
2 / 1 / 5
77.78%
12924
24.4%
12500
14.5%
402
10.5/分
16.1K
423/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 Hollow 18
8.0
5 / 0 / 3
88.89%
15496
29.3%
8173
9.5%
447
11.7/分
18.3K
480/分
英雄联盟比赛河流之王 joker 15
1.7
0 / 3 / 5
55.56%
4395
8.3%
16822
19.6%
99
2.6/分
9.9K
259/分