EDG电子竞技俱乐部 vs JDG电子竞技俱乐部_2018 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 EDG电子竞技俱乐部 vs JDG电子竞技俱乐部_2018 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 LPL夏季赛  BO5

EDG
1 : 3

2018-09-08 16:30 已结束

JDG
第一局第二局第三局第四局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
34′09″ BO5 EDG 英雄联盟比赛无畏战车英雄联盟比赛狂战士英雄联盟比赛暮光星灵英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 1 0 0 0 15.5K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
JDG avataravataravataravataravatar 11 11 3 1 英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首小龙英雄联盟比赛首大龙英雄联盟比赛十杀
蓝方 EDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛无畏战车 Ray 16
0.5
0 / 2 / 1
100.0%
9062
20.9%
16602
21%
301
8.8/分
11.3K
332/分
英雄联盟比赛狂战士 clearlove 13
1.0
1 / 1 / 0
100.0%
5476
12.6%
18604
23.5%
146
4.3/分
8.8K
259/分
英雄联盟比赛暮光星灵 Scout 15
1.0
0 / 1 / 1
100.0%
15311
35.2%
9706
12.3%
286
8.4/分
10.6K
312/分
英雄联盟比赛虚空之女 IBoy 16
0.0
0 / 2 / 0
0.0%
9784
22.5%
13551
17.1%
357
10.5/分
12.3K
362/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Meiko 12
0.0
0 / 5 / 0
0.0%
3822
8.8%
20634
26.1%
72
2.1/分
6.8K
200/分
红方 JDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛亡灵战神 Zoom 17
9.0
3 / 0 / 6
81.82%
9504
16%
19642
30%
320
9.4/分
14.4K
422/分
英雄联盟比赛法外狂徒 Clid 16
6.0
1 / 1 / 5
54.55%
11118
18.7%
18554
28.3%
208
6.1/分
12.4K
365/分
英雄联盟比赛符文法师 YaGao 17
8.0
4 / 0 / 4
72.73%
17556
29.5%
7348
11.2%
316
9.3/分
14.4K
422/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 LokeN 16
8.0
3 / 0 / 5
72.73%
18126
30.4%
7431
11.3%
376
11.0/分
16.0K
470/分
英雄联盟比赛河流之王 LvMao 13
6.0
0 / 0 / 6
54.55%
3282
5.5%
12520
19.1%
57
1.7/分
8.2K
242/分