JDG电子竞技俱乐部 vs FPX电子竞技俱乐部_2018 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 JDG电子竞技俱乐部 vs FPX电子竞技俱乐部_2018 LPL夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 LPL夏季赛  BO5

JDG
3 : 1

2018-09-06 16:30 已结束

FPX
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
35′07″ BO5 JDG 英雄联盟比赛无畏战车英雄联盟比赛狂战士英雄联盟比赛符文法师英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 13 10 3 2 13.7K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首小龙英雄联盟比赛首大龙英雄联盟比赛十杀
FPX avataravataravataravataravatar 5 3 1 0 英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首塔
蓝方 JDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛无畏战车 Zoom 18
9.0
4 / 0 / 5
69.23%
10805
19%
12732
20.6%
338
9.6/分
15.2K
433/分
英雄联盟比赛狂战士 Clid 16
3.7
0 / 3 / 11
84.62%
7516
13.2%
24134
39%
186
5.3/分
11.7K
333/分
英雄联盟比赛符文法师 YaGao 18
10.0
2 / 1 / 8
76.92%
12326
21.7%
7025
11.4%
323
9.2/分
15.1K
430/分
英雄联盟比赛虚空之女 LokeN 17
12.0
7 / 0 / 5
92.31%
23181
40.7%
6544
10.6%
375
10.7/分
17.2K
491/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 LvMao 15
12.0
0 / 1 / 12
92.31%
3096
5.4%
11406
18.4%
69
2.0/分
9.4K
269/分
红方 FPX 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛猩红收割者 Gimgoon 16
0.7
0 / 3 / 2
40.0%
8645
23.1%
19211
22.7%
293
8.3/分
11.2K
320/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 Alex 15
1.3
0 / 3 / 4
80.0%
5379
14.4%
23886
28.3%
165
4.7/分
9.6K
275/分
英雄联盟比赛刀锋舞者 Cool 16
2.5
1 / 2 / 4
100.0%
6237
16.7%
19163
22.7%
299
8.5/分
11.9K
340/分
英雄联盟比赛逆羽 Lwx 16
1.0
2 / 2 / 0
40.0%
12278
32.9%
9373
11.1%
391
11.1/分
14.5K
414/分
英雄联盟比赛酒桶 Crisp 12
1.0
2 / 3 / 1
60.0%
4832
12.9%
12896
15.3%
61
1.7/分
7.6K
216/分