FNC电子竞技俱乐部 vs S04电子竞技俱乐部_2018 LCS.EU夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞 FNC电子竞技俱乐部 vs S04电子竞技俱乐部_2018 LCS.EU夏季赛比分_英雄联盟比分直播_电竞即时比分直播_云鹿电竞

2018 LCS.EU夏季赛  BO5

FNC
3 : 1

2018-09-09 23:00 已结束

S04
第一局第二局第三局第四局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
29′19″ BO5 FNC 英雄联盟比赛海洋之灾英雄联盟比赛巨魔之王英雄联盟比赛离群之刺英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛暮光之眼 6 3 1 0 9.3K
S04 avataravataravataravataravatar 17 9 2 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
蓝方 FNC 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛海洋之灾 Bwipo 16
1.3
3 / 4 / 2
83.33%
18398
44.3%
15585
18.1%
269
9.2/分
13.6K
470/分
英雄联盟比赛巨魔之王 Broxah 13
1.0
0 / 3 / 3
50.0%
3935
9.5%
27350
31.7%
139
4.7/分
8.0K
275/分
英雄联盟比赛离群之刺 Caps 16
2.0
2 / 2 / 2
66.67%
10625
25.6%
15417
17.9%
263
9.0/分
10.9K
374/分
英雄联盟比赛虚空之女 Rekkles 14
1.0
0 / 3 / 3
50.0%
6514
15.7%
10842
12.6%
277
9.4/分
10.4K
360/分
英雄联盟比赛暮光之眼 Hylissang 12
0.5
1 / 6 / 2
50.0%
2040
4.9%
16972
19.7%
56
1.9/分
6.5K
223/分
红方 S04 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Vizicsacsi 16
5.0
5 / 2 / 5
58.82%
12023
21.1%
24904
37.6%
246
8.4/分
12.3K
425/分
英雄联盟比赛水晶先锋 Amazing 15
16.0
2 / 1 / 14
94.12%
7335
12.9%
16840
25.4%
143
4.9/分
10.3K
354/分
英雄联盟比赛冰霜女巫 Nukeduck 16
5.0
3 / 2 / 7
58.82%
14729
25.8%
8844
13.4%
260
8.9/分
11.8K
407/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 Upset 15
15.0
6 / 1 / 9
88.24%
17248
30.2%
8180
12.4%
332
11.3/分
15.5K
534/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Vander 14
15.0
1 / 0 / 14
88.24%
5742
10.1%
7402
11.2%
71
2.4/分
8.8K
303/分